เนื่องในงานบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระครูธรรมธรสุมนต์ นนฺทิโก 
(อัคคมหาบัณฑิต) 
อดีตเจ้าอาวาสวัดจากแดง
แสดงแสดงธรรมโดย
พระราชปริยัติสุธี (ชลอ ปิยจาโร ป.ธ.๙) รองเจ้าคณะภาค ๓