เพลลิสต์ คำบรรยายธรรม ของพระอาจารย์ สมบัติ นันทิโก (๓)