“เมืองกุสินาราจัดเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชายิ่งใหญ่”

วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่เมืองกุสินารา สถานที่ปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก (ตรงกับประเทศอินเดีย ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒) พระอภิธัช อัคคมหาสัมธัมมโชติกะ ดร.ภัททันตะ ญาณิสสระ ประธานคณะสงฆ์นานาชาติกุสินารา Mr. Swami Prasad maurya- Minister for Labour, Service planning, Urban employment and Poverty alleviation Departments of Uttar Pradesh government ฯพณฯ เอกอัครราชทูต เมียนมาร์ ณ กรุงนิวเดลี ส.ส. รัฐบาลเมืองเดลี ส.ส. เมืองกุสินารา อำเภอเมืองกุสินารา พระสงฆ์นานาชาติ ไทย พม่า อินเดีย ศรีลังกา กัมพูชา เวียดนาม ธิเบต ภูฐาน เนปาล

ร่วมขบวนแห่พุทธยาตราสันติภาพโลก ร่วมกับหน่วยงานราชการ พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นักศึกษา จังหวัดกุสินาคาร์ร่วมใจสมานฉันท์ จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก โดยแต่แต่ละวัดได้ประดับตกแต่งราชรถ เพื่อร่วมขบวนยาตราแห่รอบเมืองกุสินารา-เมืองกาเซีย ตลอดระยะทาง 8 กิโลเมตร โดยมีขบวนช้าง ขบวนม้า พระสงฆ์นานาชาติ ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นักศึกษา นับพัน ยาวกว่า ๒ กิโลเมตร ทามกลางแสงแดด แต่ด้วยความศรัทธา นับว่าเป็นความร่วมมือของชาวพุทธ ชาวฮินดู ที่มาช่วยกันจัดงาน ตลอดระยะทาง 8 กิโลเมตร โดยห้างร้าน พ่อค้า ประชาชน ได้จัดเตรียมน้ำดื่ม ขนม ไว้บริการตลอดเส้นทาง และผู้คนได้ชมขบวนแต่ละชุดด้วยความตื่นตาตื่นใจ ต่างยกมือขึ้นสาธุ เมื่อเห็นพระพุทธรูปที่อยู่บนราชรถ

โดยในปีนี้เมืองกุสินารา ได้จัดงานเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชา ๓ วัน ระหว่างวันที่ ๒๘-๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ กิจกรรมบิณฑบาต กิจกรรมทำความสะอาดแม่น้ำหิรัญวดี กิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์ เวียนเทียน กิจกรรมแสดงตนเป็นพุทธมามกะ แสดงพระธรรมเทศนา และขบวนแห่พุทธยาตรา สนติภาพโลกรอบเมืองกุสินารา-เมืองกยา ๘ กิโลเมตร

คลิกดูอัลบัมภาพ ที่นี่