วัดจากแดงและสถาบันโพธิยาลัย…
พระอภิธรรม จูฬฯ ตรี ครั้งที่ 5 
บรรยายโดย อาจารย์เบญจางค์ เตียงพิทักษ์
ณ วัดจากแดง
วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2562