วัดจากแดงและสถาบันโพธิยาลัย…
พระอภิธรรม จูฬฯ ตรี ครั้งที่ 6
บรรยายโดย อาจารย์เบญจางค์ เตียงพิทักษ์
ณ วัดจากแดง
วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2562

======000======

วันเสาร์ที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

 

วันอาทิตย์ ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒