เสรีชน : เสรีธรรม

www.dhamma.serichon.us

แปลธรรมบทประโยค ๑-๒ โดยพระธรรมกิตติวงศ์

 

 

Leave a Reply