ตะวัน สีทอง

#เจอแหล่งผลิตโจรอิสลาม
#แผนแตกที่บากง มีอีกกี่โรงเรียนที่สนับสนุน ผกร. แบบนี้ ที่ตรวจไม่พบ มิน่าละออกมาดิ้นต่อต้านเจ้าหน้าที่เข้าปอเนาะ เข้าตาดีกากันเหลือเกิน

#เอกสารที่ถูกยึดจากโรงเรียนบากงพิทยา ตามเอกสารแนวทางสู่เอกราช ที่ตรวจยึดจาก ห้องพักของ นาย รุสดี อับดุลมาแน ครูสอนศาสนาและเป็นน้องชายของนาย อุสมาน อับดุลมาแน ผู้รับใบอนุญาตของโรงเรียนบากงพิทยา

#การใช้โรงเรียนเป็นสถานที่บ่มเพาะแนวคิดรุนแรงเพื่อแบ่งแยกดินแดน มีเป้าหมายเพื่อเอกราชของรัฐปัตตานี ตามเอกสารแนวทางสู่เอกราช โดยการปลุกระดมสร้างจิตสำนึกด้านประวัติศาสตร์ชาติพันธ์ศาสนาและใช้กิจกรรมของโรงเรียนเพื่อการฝึกและคัดเลือกเยาวชนเข้าสู่นักต่อสู้เพื่อเอกราช ให้ที่หลบซ่อนพักพิงของสมาชิกแนวร่วมผู้ก่อเหตุรุนแรง

#รวมทั้งมีการผลิตและประกอบระเบิดแสวงเครื่องโดยอำพรางเป็นกิจกรรมส่งเสริมอาชีพ พบงบประมาณขับเคลื่อน การต่อสู้เพื่อเอกราช พบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ การต่อสู้ในคดีของบุคคลที่มีหมายจับ พบข้อมูลเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวขององค์กร PERMAS โดยใช้กระบวนการค่ายเยาวชนเป็นหนทางปลุกจิตสำนึก ของเยาวชน

#ด้วยหลักการ
ชนชาติมลายู
ศาสนาอิสลาม
เอกราช ปาตานี
รวมถึงภาคประชาสังคม NGOs ที่คอยให้การสนับสนุนพลักดันด้อยค่ากระบวนยุติธรรมของประเทศไทย เพื่อให้คนในพื้นที่รู้สึกไม่ชอบธรรมต่อกระบวนการยุติธรรม

#โรงเรียนบากงพิทยา กลายเป็นข่ายงานของขบวนการ ต่อสู้เพื่อเอกราชปัตตานี ที่แอบแฝงผลประโยชน์ส่วนบุคคลจากงบประมาณของรัฐ เพื่อขับเคลื่อนการต่อสู้เพื่อหล่อเลี้ยงความรุนแรง ด้วยการบ่อนทำลายระบบการศึกษาของรัฐด้วยการยิงครูในโรงเรียนสามัญ จนโรงเรียนของรัฐต้องปิดตัวลง

#แล้วบีบบังคับรัฐให้หันมาสนับสนุนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา แล้วใช้ความรุนแรงเป็นกรอบแนวทางบีบให้ฝ่ายรัฐเดินทางแนวทางที่ขบวนการกำหนด ภายใต้นโยบาย โรงเรียนมลายู ซึ่งเป็นหนทางหลักสู่เอกราช แต่ระหว่างทางผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาเหล่านี้

#กลับได้รับผลประโยชน์เป็นกอบเป็นกำ แล้วมีอีกกี่โรงเรียนละที่มีพฤติกรรมแบบนี้ที่ เจ้าหน้าที่ตรวจไม่พบ ถึงเวลาแล้วที่ควรมีมาตรการขั้นเด็ดขาดกับโรงเรียนที่ให้การสนับสนุนผู้ก่อเหตุรุนแรง