โครงการเตรียมพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล รุ่นที่ 4 ประจำปีพุทธศักราช 2562

เนื่องจากมีผู้สอบถามเข้ามามาก สำหรับโครงการเตรียมพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล ประจำปีนี้ ทางเพจจึงขอชี้แจงในเบื้องต้นดังนี้ว่า ในโครงการจะประกอบด้วย 3 หลักสูตร คือ

1. #หลักสูตรฝึกอบรมพระธรรมวิทยากร
2. #หลักสูตรฝึกทรงจำพระปาฏิโมกข์
3. #หลักสูตรศาสนกิจสร้างงานในแดนพุทธภูมิ

ซึ่งทุกหลักสูตรจะอบรมที่แดนพุทธภูมิ โดยมีวัดไทยพุทธคยา อินเดีย เป็นศูนย์กลาง และจะเริ่มเปิดรับสมัครตั้งเดือนเมษายนนี้เป็นต้นไป โปรดติดตามรับข่าวสารการรับสมัครจากหน้าเพจอีกครั้ง

**********

“ในชีวิตนี้ ถือว่าเป็นที่สุดแห่งความตื้นตันใจ ไม่มีอะไรจะเกินไปกว่านี้อีกแล้ว ที่ได้มาอยู่แดนพระพุทธเจ้าตลอด 6 เดือนเต็ม มันพูดออกมาไม่ได้ บรรยายออกมาไม่หมดจริงๆ”

พระสมุห์ฉลอง กนฺตวีโร อายุ 61 พรรษา 4 (แผนกหลักสูตรทรงจำพระปาฏิโมกข์)