๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑
#บุญใหญ่อันสว่างไสวจากสุวรรณภูมิสู่พุทธภูมิ

พระเดชพระคุณ #พระธรรมโพธิวงศ์ (วีรยุทฺโธ) หัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา ถวายการต้อนรับ พระเดชพระคุณ #พระพรหมสิทธิ เจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ ที่เดินทางมาวัดไทยพุทธคยา สาธารณรัฐอินเดีย

โดยพระเดชพระคุณ พระพรหมสิทธิ ได้เดินทางนำคณะศรัทธาชาวไทย คือ คณะของ ดร.นริศรา นริศรา ชวาลตันพิพัทธ์ และคณะของ นายสุชาติ ตันเจริญ อดีตประธานรัฐสภา มาร่วมบุญถวายจตุปัจจัย จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้กับวัดมหาโพธิ์ (BTMC) ผู้ดูแลต้นพระศรีมหาโพธิ์ สถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า เมืองพุทธคยา เพื่อซื้อไฟสปอร์ตไลท์ติดตั้งรอบโพธิมณฑลและเพิ่มระบบไฟให้แสงสว่างมากขึ้นในสถานที่ตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายามค่ำคืน

ซึ่งมีพระดีดานันท์ ตัวแทนจาก BTMC เป็นผู้เดินทางมารับจตุปัจจัย ณ ลานโพธิ์ทรงเมตตา วัดไทยพุทธคยา

ขอเชิญร่วมอนุโมทนาบุญแห่งแสงสว่างด้วยกัน