เสรีชน : เสรีธรรม

www.dhamma.serichon.us

Daily Archive for: 24 ธันวาคม 2016

เปิดเลนส์ส่องโลก ตอน ท่องแดนอารยธรรม…อินเดีย

เปิดเลนส์ส่องโลก ตอน ท่องแดนอารยธรรม…อินเดีย

เปิดเลนส์ส่องโลก ตอน ท่องแดนอารยธรรม...อินเดีย ยอดฉัตรพระเจดีย์พุทธคยา อินเดีย   เปิดเลนส์ส่องโลก ชุด อินเดียแดนพุทธภูมิ ตอนที่ ๒ โครงการหุ้มทองคำฉัตรยอพระมหาโพธิเจดีย์พุทธคยา ๑ เปิดเลนส์ส่องโลก ชุด อินเดียแดนพุทธภูมิ ตอนที่ ๓ โครงการหุ้มทองคำฉัตรยอพระมหาโพธิเจดีย์พุทธ ...
สังเวชนียสถาน 4 ตำบล ประเทศอินเดีย – เนปาล

สังเวชนียสถาน 4 ตำบล ประเทศอินเดีย – เนปาล

สารคดีสั้น...แดนดินถิ่นพุทธภูมิ โดยกรมการศาสนา สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย และกรมประชาสัมพันธ์ # ครั้งหนึ่งในชีวิตในดินแดนพุทธภูมิ ประเทศอินเดีย - เนปาล # ขอขอบพระคุณผู้มีส่วนในสะพานบุญทุกท่าน # เสียงบรรยาย : คุณสุพัชรินทร์ โพธิ์ทองนาค  

HOME

Powered By : VeeZa