เสรีชน : เสรีธรรม

www.dhamma.serichon.us

Daily Archive for: 27 ธันวาคม 2016

ช่วยกันให้ความรู้ ช่วยกันดูความจริง

ช่วยกันให้ความรู้ ช่วยกันดูความจริง

ทองย้อย แสงสินชัย  ช่วยกันให้ความรู้ ช่วยกันดูความจริง ------------------------------------- มีคนถามผมว่า ปัญหาหลวงพ่อธัมมชโย หรือที่พูดกันว่าปัญหาวัดพระธรรมกาย จะคิดกันอย่างไรดี ผมตอบไปว่า ผมจะลองเอามาคิดดู ต่อไปนี้เป็นความคิดของผมครับ ... ...
ศิลาฤกษ์  อ่านว่า สิ-ลา-เริก ประกอบด้วย ศิลา + ฤกษ์

ศิลาฤกษ์ อ่านว่า สิ-ลา-เริก ประกอบด้วย ศิลา + ฤกษ์

ทองย้อย แสงสินชัย ศิลาฤกษ์ อ่านว่า สิ-ลา-เริก ประกอบด้วย ศิลา + ฤกษ์ (๑) “ศิลา” เป็นรูปคำสันสกฤต บาลีเป็น “สิลา” (บาลี ส เสือ, สันสกฤต ศ ศาลา) รากศัพท์มาจาก - (1) สิลฺ (ธาตุ = สูง) + อ ปัจจัย + อา ปัจจัยเครื่องหมายอิตฺถีลิงค์ : สิลฺ + อ ...
ญาณเวศกวัน  อ่านว่า ยา-นะ-เว-สะ-กะ-วัน

ญาณเวศกวัน อ่านว่า ยา-นะ-เว-สะ-กะ-วัน

ทองย้อย แสงสินชัย ญาณเวศกวัน อ่านว่า ยา-นะ-เว-สะ-กะ-วัน ถ้าเรียกย่อ อ่านว่า ยา-นะ-เวด (อักษรโรมันสะกด nyanaves.) ประกอบด้วย ญาณ + เวศก + วัน (๑) “ญาณ” บาลีอ่านว่า ยา-นะ รากศัพท์มาจาก ญา (ธาตุ = รู้) + ยุ ปัจจัย, แปลง ยุ เป็น อน (อะ-นะ), แปล ...
งานที่ให้ผลยั่งยืน โดย ทองย้อย แสงสินชัย

งานที่ให้ผลยั่งยืน โดย ทองย้อย แสงสินชัย

ทองย้อย แสงสินชัย งานที่ให้ผลยั่งยืน ------------------- ถ้าเปรียบธรรมกายเป็นต้นไม้ ความไม่รู้ ๑ ความรู้ผิด ๑ และความโลภอีก ๑ คือปุ๋ยอันโอชะที่บำรุงให้ต้นไม้งอกงาม และพร้อมกันนั้นก็เป็นทั้งสารพิษที่จะทำให้ต้นไม้ตายได้ด้วย คนเป็นอันมากศ ...
พุทธโฆษ  อ่านว่า พุด-ทะ-โคด ประกอบด้วย พุทธ + โฆษ

พุทธโฆษ อ่านว่า พุด-ทะ-โคด ประกอบด้วย พุทธ + โฆษ

ทองย้อย แสงสินชัย พุทธโฆษ อ่านว่า พุด-ทะ-โคด ประกอบด้วย พุทธ + โฆษ (๑) “พุทธ” บาลีเขียน “พุทฺธ” (มีจุดใต้ ทฺ) อ่านว่า พุด-ทะ รากศัพท์มาจาก พุธฺ (ธาตุ = รู้) + ต ปัจจัย, แปลง ธฺ ที่สุดธาตุเป็น ทฺ, แปลง ต เป็น ธฺ (นัยหนึ่งว่า แปลง ธฺ ที่สุดธ ...
ปาพจน์  คำสำคัญที่สุด แต่ชาวพุทธแทบไม่รู้จัก

ปาพจน์ คำสำคัญที่สุด แต่ชาวพุทธแทบไม่รู้จัก

ทองย้อย แสงสินชัย ปาพจน์ คำสำคัญที่สุด แต่ชาวพุทธแทบไม่รู้จัก อ่านว่า ปา-พด “ปาพจน์” บาลีเป็น “ปาวจน” อ่านว่า ปา-วะ-จะ-นะ คำเดิมมาจาก ป + วจน (๑) “ป” อ่านว่า ปะ ตัดคำมาจาก “ปธาน” (ปะ-ทา-นะ) หมายถึง เป็นใหญ่, เป็นหัวหน้า, สำคัญ, เป็นหลัก ...
เกตุมาลา  คำสูง ของสูง

เกตุมาลา คำสูง ของสูง

ทองย้อย แสงสินชัย เกตุมาลา คำสูง ของสูง อ่านว่า เก-ตุ-มา-ลา ก็ได้ อ่านว่า เกด-มา-ลา ก็ได้ (ตาม พจน.54) ประกอบด้วย เกตุ + มาลา (๑) “เกตุ” บาลีอ่านว่า เก-ตุ รากศัพท์มาจาก - 1) กิตฺ (ธาตุ = อยู่) + อุ ปัจจัย, แปลง อิ ที่ กิ-(ตฺ) เป็น เ ...
ผิดไม่เป็น โดย ทองย้อย แสงสินชัย

ผิดไม่เป็น โดย ทองย้อย แสงสินชัย

ทองย้อย แสงสินชัย ผิดไม่เป็น ---------- ตอนที่มีการบวชถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเมื่อครบปัญญาสมวาร มีสื่อหลายสำนักใช้คำพูดว่า “บวชที่วัด...นี้แล้วไปจำวัดที่วัด...โน้น” คำว่า “จำวัด” เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดขอ ...
ศาสตร์พระราชา  บาลีว่าอย่างไร

ศาสตร์พระราชา บาลีว่าอย่างไร

ทองย้อย แสงสินชัย ศาสตร์พระราชา บาลีว่าอย่างไร ........... พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวในรายการ “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ” ออกอากาศทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2559 เวลา 20.15 น. มี ...
สังคมนิยม อ่านตามหลักว่า สัง-คม-มะ-นิ-ยม อ่านตามความนิยมว่า สัง-คม-นิ-ยม

สังคมนิยม อ่านตามหลักว่า สัง-คม-มะ-นิ-ยม อ่านตามความนิยมว่า สัง-คม-นิ-ยม

ทองย้อย แสงสินชัย สังคมนิยม อ่านตามหลักว่า สัง-คม-มะ-นิ-ยม อ่านตามความนิยมว่า สัง-คม-นิ-ยม ประกอบด้วย สังคม + นิยม (๑) “สังคม” บาลีเป็น “สงฺคม” อ่านว่า สัง-คะ-มะ รากศัพท์มาจาก สํ (คำอุปสรรค = พร้อม, กับ, ดี) + คมฺ (ธาตุ = ไป, ถึง) + อ ป ...
สัมผัส : อลังการแห่งภาษา

สัมผัส : อลังการแห่งภาษา

ทองย้อย แสงสินชัย สัมผัส : อลังการแห่งภาษา ----------------------------- เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ มีพระเถรานุเถระจำนวนหนึ่งได้รับพระราชทานสถาปนาสมณศักดิ์ เลื่อนและตั้งสมณศักดิ์ ดังเป็นที่ทราบกันทั่วไปแล้ว หนึ่งในจำนวนพระเถระเหล่านั้นที่มีผู้ ...
เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) สัมโมทนียกถา เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙

เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) สัมโมทนียกถา เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙

สัมโมทนียกถา สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ปยุตตมหาเถระ) เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ ในโอกาสสถาปนาเป็น สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ญาณอดุลสุนทรนายก ปาพจนดิลก วรานุศาสน์ อารยางกูรพิลาสนามานุกรม คัมภีรญาณอุดมวิศิษฏ์ ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี อรัญวาสี สถิต ณ วัดญาณเวศกวัน จังหวัด ...

HOME

Powered By : VeeZa