Yearly Archive for: 2017

ทำวิถีชีวิตสมณะให้วิปลาส  คือทำความวินาศให้พระศาสนา

ทำวิถีชีวิตสมณะให้วิปลาส  คือทำความวินาศให้พระศาสนา

บทความ, สังคม
0
4
ทองย้อย แสงสินชัย ทำวิถีชีวิตสมณะให้วิปลาส  คือทำความวินาศให้พระศาสนา --------------------------- สดับตรับฟังกระแสสังคมในห้วงเวลาที่ผ่านมา เห็นได้ว่าชาวเราทั้งหลายมีความห่วงใยความเป็นไปของพระศาสนากันโดยทั่วหน้า อันที่จริงความห่วงใยพระศาสนานั้นมีมา ...
พระไตรปิฎกฉบับประชาชน – อะไรเป็นแก่นสารในพระพุทธศาสนา

พระไตรปิฎกฉบับประชาชน – อะไรเป็นแก่นสารในพระพุทธศาสนา

พุทธธรรม
0
2
ข้อความน่ารู้จากพระไตรปิฎก จากพระไตรปิฎกฉบับประชาชน ๑. อะไรเป็นแก่นสารในพระพุทธศาสนา               สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับ ณ เชตวนาราม ใกล้กรุงสาวัตถี มีพราหมณ์ผู้หนึ่งชื่อ ปิงคลโกจฉะ เข้าไปเฝ้า เมื่อได้กล่าวทักทายปราศรัยพอสมควรแล้ว พราหมณ์นั้น จึงกราบทูลว่า "พระโคดมผู้เจริญ ...
สรงสนาน บาลีว่าอย่างไร  อ่านว่า สง-สะ-หฺนาน

สรงสนาน บาลีว่าอย่างไร อ่านว่า สง-สะ-หฺนาน

ทองย้อย แสงสินชัย สรงสนาน บาลีว่าอย่างไร อ่านว่า สง-สะ-หฺนาน คำว่า “สรง” พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 บอกไว้ว่า - “สรง : (คำกริยา) อาบนํ้า (ใช้แก่บรรพชิตและเจ้านาย). (ข.).” ต่อมา พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 ปรับแก้คำนิยามให ...
พระพยอม เจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว ล้มหัวฟาดพื้นเย็บ 11 เข็ม ล่าสุดอาการปลอดภัยและรับกิจนิมนต์ได้ตามปกติ

พระพยอม เจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว ล้มหัวฟาดพื้นเย็บ 11 เข็ม ล่าสุดอาการปลอดภัยและรับกิจนิมนต์ได้ตามปกติ

ข่าว
0
8
เมื่อวันที่ 21 ส.ค.  สังคมออนไลน์ออนไลน์ได้มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอจากยูทูปช่อง “คลับ คลิปเด็ด” เป็นภาพเหตุการณ์ขณะที่ พระราชธรรมนิเทศ หรือ พยอม กัลยาโณ เจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว ลื่นล้มบริเวณด้านหน้ากุฏิ จนทำให้เหล่าบรรดาลูกศิษย์แสดงความเป็นห่วงกันจำนวนมาก ล่าสุด ลูกศิษย์ พระพยอม เปิดเผยว่า ...
อาบน้ำ  อีกคำหนึ่งที่น่าจับบวช  “อาบน้ำ” เป็นคำไทย คำว่า “อาบ” ชวนให้นึกคำบาลีว่า “อาป”

อาบน้ำ อีกคำหนึ่งที่น่าจับบวช “อาบน้ำ” เป็นคำไทย คำว่า “อาบ” ชวนให้นึกคำบาลีว่า “อาป”

ทองย้อย แสงสินชัย อาบน้ำ อีกคำหนึ่งที่น่าจับบวช “อาบน้ำ” เป็นคำไทย คำว่า “อาบ” ชวนให้นึกคำบาลีว่า “อาป” “อาป” อ่านว่า อา-ปะ รากศัพท์มาจาก - (๑) อาปฺ (ธาตุ = เอิบอาบ, ซึมซาบ; เจริญ) + อ ปัจจัย : อาปฺ + อ = อาป แปลตามศัพท์ว่า (1) “สิ่งที่เอิบ ...
ปัญญาในพระพุทธศาสนา โดย สถาบันวิปัสสนาธุระ มจร. 

ปัญญาในพระพุทธศาสนา โดย สถาบันวิปัสสนาธุระ มจร. 

บทความ, ปกิณกะ
0
14
สถาบันวิปัสสนาธุระ มจร.  ปัญญาในพระพุทธศาสนา การเจริญวิปัสสนากรรมฐานเป็นงานใหญ่ในชีวิตของเรา เจ้าชายสิทธัตถะเป็นราชโอรสที่ยิ่งใหญ่ ทรงมีความรู้ความสามารถหลายประการเหนือผู้ใด ไม่มีใครต้านทานบารมีและต่อสู้กับพระองค์ได้ แต่ท้ายที่สุด พระองค์ก็ทรงสละราชบ ...
รำลึกบูรพาจารย์ สืบสานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในอินเดีย-เนปาล

รำลึกบูรพาจารย์ สืบสานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในอินเดีย-เนปาล

ข่าว, สังคม
0
10
พระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล ร่วมรำลึกบูรพาจารย์ ผู้มีคุณต่อการฟื้นฟูพระพุทธศาสนา พร้อมทั้งกำหนดทิศทางการเผยแผ่และสานสัมพันธ์ไทย-อินเดีย ในปีนี้ยังเป็นครั้งแรกที่จัดเที่ยวบินมหากุศลให้แก่ผู้มีศรัทธาร่วมคณะทำบุญบูรพาจารย์ สวดมนต์เข้าพรรษา ณ มหาเจดีย์พุทธคยา พระธรรมทูตสายประเทศอินเด ...
สหนันที สหโสกี  เขาฮาก็ฮาด้วย เขาโฮก็โฮด้วย  อ่านว่า สะ-หะ-นัน-ที สะ-หะ-โส-กี

สหนันที สหโสกี เขาฮาก็ฮาด้วย เขาโฮก็โฮด้วย อ่านว่า สะ-หะ-นัน-ที สะ-หะ-โส-กี

ทองย้อย แสงสินชัย สหนันที สหโสกี เขาฮาก็ฮาด้วย เขาโฮก็โฮด้วย อ่านว่า สะ-หะ-นัน-ที สะ-หะ-โส-กี ประกอบด้วย สห + นันที สห + โสกี (๑) “สห” (สะ-หะ) เป็นคำบุรพบทและอุปสรรค แปลว่า พร้อม, กับ, พร้อมด้วย พจนานุกรมบาลี-อังกฤษ แปล “สห” ว่า conjunc ...
“อำนวยพรจากแดนพุทธภูมิ สถานที่ตรัสรู้พระสัมมาสัมพุทธเจ้า”

“อำนวยพรจากแดนพุทธภูมิ สถานที่ตรัสรู้พระสัมมาสัมพุทธเจ้า”

ข่าว
0
13
วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์  "อำนวยพรจากแดนพุทธภูมิ สถานที่ตรัสรู้พระสัมมาสัมพุทธเจ้า" วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๗๐ ณ โพธิมณฑล ภายใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ สถานที่ตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระเดชพระคุณ พระธรรมโพธิวงศ์ (วีรยุทฺโธ) เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา หัวหน้าพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย- ...
ดอกไม้จันทน์  ไม่ใช่ดอกไม้?  อ่านว่า ดอก-ไม้-จัน  ประกอบด้วย ดอกไม้ + จันทน์

ดอกไม้จันทน์ ไม่ใช่ดอกไม้? อ่านว่า ดอก-ไม้-จัน ประกอบด้วย ดอกไม้ + จันทน์

ทองย้อย แสงสินชัย ดอกไม้จันทน์ ไม่ใช่ดอกไม้? อ่านว่า ดอก-ไม้-จัน ประกอบด้วย ดอกไม้ + จันทน์ “ดอกไม้” เป็นคำไทย “จันทน์” เป็นคำบาลี (๑) “ดอกไม้” เป็นคำไทย พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 บอกไว้ว่า - (1) ดอกไม้ ๑ : (คำนาม) ฟันของเด็กที่แรกขึ้น. (2) ...
พิชัยสงคราม  อ่านว่า พิ-ไช-สง-คฺราม  แยกศัพท์เป็น พิชัย + สงคราม

พิชัยสงคราม อ่านว่า พิ-ไช-สง-คฺราม แยกศัพท์เป็น พิชัย + สงคราม

ทองย้อย แสงสินชัย  พิชัยสงคราม อ่านว่า พิ-ไช-สง-คฺราม แยกศัพท์เป็น พิชัย + สงคราม (๑) “พิชัย” บาลีเป็น “วิชย” (วิ-ชะ-ยะ) รากศัพท์มาจาก วิ (คำอุปสรรค = วิเศษ, พิเศษ, แจ้ง, ต่าง) + ชิ (ธาตุ = ชนะ) + อ ปัจจัย, แผลง อิ ที่ ชิ เป็น เอ แล้วแปลง เอ เ ...

HOME

Powered By : VeeZa