เสรีชน : เสรีธรรม

www.dhamma.serichon.us

Yearly Archive for: 2017

สายสิญจน์ [2] อ่านว่า สาย-สิน ประกอบด้วยคำว่า สาย + สิญจน์

สายสิญจน์ [2] อ่านว่า สาย-สิน ประกอบด้วยคำว่า สาย + สิญจน์

ทองย้อย แสงสินชัย  สายสิญจน์ อ่านว่า สาย-สิน ประกอบด้วยคำว่า สาย + สิญจน์ (๑) “สาย” เป็นคำไทย ตามความหมายในที่นี้ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 บอกไว้ว่า - “สาย ๒ : (คำนาม) สิ่งที่มีลักษณะเป็นเส้นเป็นแนวยาว เช่น สายสร้อย สายไฟฟ้า สา ...
กิโลมกํ = พังผืด  ลำดับ 13 ในอาการสามสิบสอง  อ่านว่า กิ-โล-มะ-กัง 

กิโลมกํ = พังผืด  ลำดับ 13 ในอาการสามสิบสอง  อ่านว่า กิ-โล-มะ-กัง 

ทองย้อย แสงสินชัย กิโลมกํ = พังผืด  ลำดับ 13 ในอาการสามสิบสอง  อ่านว่า กิ-โล-มะ-กัง  “กิโลมกํ” รูปคำเดิมเป็น “กิโลมก” (กิ-โล-มะ-กะ) รากศัพท์มาจาก กิโลม + ก สกรรถ (กะ สะ-กัด) “กิโลม” รากศัพท์มาอย่างไร ยังไม่พบคำอธิบายในตำรา แต่ในคัมภีร์ชาดกและอรรถกถา (มังสชาดก จตุกน ...
นมของหนู เหตุดังนั้น หลวงพ่อจึงได้แต่จับดู แต่-ดูดไม่ได้

นมของหนู เหตุดังนั้น หลวงพ่อจึงได้แต่จับดู แต่-ดูดไม่ได้

บทความ
0
59
ทองย้อย แสงสินชัย  นมของหนู ----------- เหตุดังนั้น หลวงพ่อจึงได้แต่จับดู แต่-ดูดไม่ได้ โยมผู้หญิงไฮโซคนหนึ่ง บุคลิกนักบริหาร วัยไม่สาว แต่ก็ไม่สูง ใช้สรรพนามแทนตัวเองว่า “หนู” กับหลวงพ่อเจ้าอาวาสได้โดยไม่เคอะเขินแต่ประการใด เจ้าอาวาสวัดไหน ไม่สำค ...
ถึงฆาต คำไทยผสมบาลี อ่านว่า ถึง-คาด ประกอบด้วยคำว่า ถึง + ฆาต 

ถึงฆาต คำไทยผสมบาลี อ่านว่า ถึง-คาด ประกอบด้วยคำว่า ถึง + ฆาต 

ทองย้อย แสงสินชัย ถึงฆาต คำไทยผสมบาลี อ่านว่า ถึง-คาด ประกอบด้วยคำว่า ถึง + ฆาต  (๑) “ถึง”  เป็นคำไทย พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 บอกไว้ว่า - “ถึง ๑ : (คำกริยา) บรรลุจุดหมาย เช่น เมื่อไรจะถึง ไปถึงบ้าน; รับนับถือ, ยึดถือ, เช่น ถึงพระพุทธเจ้า พระธรรม ...
ความเชื่อเรื่องผู้หญิงห้ามเข้าโบสถ์

ความเชื่อเรื่องผู้หญิงห้ามเข้าโบสถ์

บทความ
0
115
Posted: 27 Dec 2017 07:57 AM PST (อ้างอิงจากอีเมล์ข่าว เว็บไซต์ประชาไท) สุวรรณ ทรัพย์สัมฤทธิ์   "โบสถ์" ในที่นี้ผมหมายถึงสถานที่ทำพิธีกรรมของพระสงฆ์ในพุทธศาสนา โบสถ์นั้นเป็นพื้นที่ทางศาสนา ผมเข้าใจว่า แรกเริ่มเดิมที สถานที่ทำสังฆกรรมเป็นเพียงขอบเขตพื้นที่ภายใน ...
ยกนํ = ตับ ลำดับ 12 ในอาการสามสิบสอง อ่านว่า ยะ-กะ-นัง

ยกนํ = ตับ ลำดับ 12 ในอาการสามสิบสอง อ่านว่า ยะ-กะ-นัง

ทองย้อย แสงสินชัย  ยกนํ = ตับ ลำดับ 12 ในอาการสามสิบสอง อ่านว่า ยะ-กะ-นัง “ยกนํ” รูปคำเดิมเป็น “ยกน” (ยะ-กะ-นะ) รากศัพท์ (คัมภีร์โถมนิธิ, คัมภีร์โกตฺถุภ ฉบับพม่า อ้างมาจากคัมภีร์สันสกฤต) มาจาก ย (แทนศัพท์ “สํยม” = ระวัง สำรวม) + กรฺ (ธาตุ = ท ...
พระอภิธัมมัตถสังคหะ ปริจเฉทที่ ๘ ปัจจยสังคหวิภาค

พระอภิธัมมัตถสังคหะ ปริจเฉทที่ ๘ ปัจจยสังคหวิภาค

พระอภิธัมมัตถสังคหะ ปริจเฉทที่ ๘ ปัจจยสังคหวิภาค (ตอนที่ ๙ ปัฏฐานนัย เหตุปัจจัย อารัมมณปัจจัย อธิปติปัจจัย) ปัฏฐานนัย ปัฏฐานนัย เป็นนัยแห่งการแสดงอำนาจของปัจจัย เป็นพิเศษที่อุปการะแก่ผลธรรมให้ปรากฏขึ้น มี ๒๔ ปัจจัย ซึ่งเป็นการแสดงนัยที่ ๒ ของปัจจัยสังคหวิภาค นัยที่ ๒ คือ ปัฏฐาน ห ...
โครงการ “ธรรมยาตรา ตามรอยบาทพระศาสดา พุทธภูมิ อินเดีย-เนปาล”

โครงการ “ธรรมยาตรา ตามรอยบาทพระศาสดา พุทธภูมิ อินเดีย-เนปาล”

ข่าว
0
197
วัดไทยพุทธคยา ๙๓๕ งานเผยแผ่พระธรรมทูตอินเดีย-เนปาล เช้าอรุณรุ่ง 26 ธันวาคม 2560 พระสงฆ์ผู้ทรงถือธุดงค์เดินรอยบาท ตามรอยบาทพระพุทธศาสดา หวังเพียง รู้ ตามคำสอนสั่ง แล้วนำออกเผยแผ่แนะสอนสั่ง ในการนี้ พระครูนรนารถเจติยาภิรักษ์ ( ...
หทยํ = หัวใจ ลำดับ 11 ในอาการสามสิบสอง อ่านว่า หะ-ทะ-ยัง

หทยํ = หัวใจ ลำดับ 11 ในอาการสามสิบสอง อ่านว่า หะ-ทะ-ยัง

ทองย้อย แสงสินชัย  หทยํ = หัวใจ ลำดับ 11 ในอาการสามสิบสอง อ่านว่า หะ-ทะ-ยัง “หทยํ” รูปคำเดิมเป็นเป็น “หทย” (หะ-ทะ-ยะ) รากศัพท์มาจาก หรฺ (ธาตุ = นำไป) + ย ปัจจัย, แปลง ร ที่ (ห)-รฺ เป็น ท (หรฺ > หท) : หรฺ + ย = หรย > หทย แปลตามศัพท์ว่า (1 ...
อุปกิเลส ๑๖ (๒) โดย นาวาเอก ทองย้อย แสงสินชัย

อุปกิเลส ๑๖ (๒) โดย นาวาเอก ทองย้อย แสงสินชัย

บทความ
0
43
ทองย้อย แสงสินชัย  อุปกิเลส ๑๖ (๒) ------------------ ญาติมิตรที่เคารพนับถือท่านหนึ่งเขียนมาถึงผมว่า ...... ขอความรู้ค่ะ คือในบทอุปกิเลส ๑๖ ข้อที่กล่าวว่า "มะโท" หมายถึง "ความเมาหลงในร่างกายที่ทรุดโทรมด้วยความชราและความป่วยไข้อยู่เป็นนิจ" อ่าน ...
อุปกิเลส ๑๖ (๑)

อุปกิเลส ๑๖ (๑)

บทความ
0
47
ทองย้อย แสงสินชัย  อุปกิเลส ๑๖ (๑) ------------- ญาติมิตรที่เคารพนับถือท่านหนึ่งเขียนมาถึงผมว่า ...... ขอความรู้ค่ะ คือในบทอุปกิเลส ๑๖ ข้อที่กล่าวว่า "มะโท" หมายถึง "ความเมาหลงในร่างกายที่ทรุดโทรมด้วยความชราและความป่วยไข้อยู่เป็นนิจ" อ่านแ ...
วกฺกํ = ไต (เคยแปลกันว่า ม้าม) ลำดับ 10 ในอาการสามสิบสอง อ่านว่า วัก-กัง

วกฺกํ = ไต (เคยแปลกันว่า ม้าม) ลำดับ 10 ในอาการสามสิบสอง อ่านว่า วัก-กัง

ทองย้อย แสงสินชัย  วกฺกํ = ไต (เคยแปลกันว่า ม้าม) ลำดับ 10 ในอาการสามสิบสอง อ่านว่า วัก-กัง “วกฺกํ” รูปคำเดิมเป็น “วกฺก” (วัก-กะ) รากศัพท์มาจาก วกฺ (ธาตุ = ถือเอา) + ก ปัจจัย กระบวนการแยกคำเพื่อหาความหมาย (รูปวิเคราะห์) แสดงสูตรไว้ว่า - “วก ...

HOME

Powered By : VeeZa