เสรีชน : เสรีธรรม

www.dhamma.serichon.us

Daily Archive for: 06 มกราคม 2017

ทิฐิพระ  บาลีแท้ผสมบาลีไทย  ประกอบด้วย ทิฐิ + พระ

ทิฐิพระ บาลีแท้ผสมบาลีไทย ประกอบด้วย ทิฐิ + พระ

ทองย้อย แสงสินชัย ทิฐิพระ บาลีแท้ผสมบาลีไทย ประกอบด้วย ทิฐิ + พระ (๑) “ทิฐิ” บาลีเป็น “ทิฏฺฐิ” รากศัพท์มาจาก ทิสฺ (ธาตุ = เห็น) + ติ ปัจจัย, ลบ สฺ ที่สุดธาตุ (ทิสฺ > ทิ), แปลง ติ เป็น ฏฺฐิ : ทิสฺ > ทิ + ติ > ฏฺฐิ : ทิ + ฏฺฐิ = ทิ ...
ตถาคตโพธิสัทธา อ่านว่า ตะ-ถา-คะ-ตะ-โพ-ทิ-สัด-ทา ประกอบด้วย ตถาคต + โพธิ + สัทธา

ตถาคตโพธิสัทธา อ่านว่า ตะ-ถา-คะ-ตะ-โพ-ทิ-สัด-ทา ประกอบด้วย ตถาคต + โพธิ + สัทธา

ทองย้อย แสงสินชัย ตถาคตโพธิสัทธา ถ้าเข้าใจถูกต้อง ก็เป็นชาวพุทธที่ถูกต้อง อ่านว่า ตะ-ถา-คะ-ตะ-โพ-ทิ-สัด-ทา ประกอบด้วย ตถาคต + โพธิ + สัทธา (๑) “ตถาคต” ภาษาไทยอ่านว่า ตะ-ถา-คด บาลีอ่านว่า ตะ-ถา-คะ-ตะ ในภาษาไทย พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ...
อนาคต”คณะสงฆ์ไทย”หลังแก้กม.ถวายคืนพระราชอำนาจ

อนาคต”คณะสงฆ์ไทย”หลังแก้กม.ถวายคืนพระราชอำนาจ

0
120
นายสุรพศ ทวีศักดิ์ นักวิชาการด้านปรัชญาและศาสนา ให้สัมภาษณ์ Thaivoicemedia เกี่ยวกับอนาคตของ คณะสงฆ์ไทย หลังจากที่ สนช.ได้เสนอแก้ไข พรบ.คณะสงฆ์ ที่ให้พระมหากษัตริย์ทรงสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชได้โดยตรงว่า ความขัดแย้งระหว่างฝ่ายศาสนจักร กับ อาณาจักร ก็ยังคงมีอยู่ต่อไป เพราะตำแหน่งสมเด็จพ ...
สมเด็จพระสังฆราช:พระสงฆ์อยู่เหนือการเมือง นำการเมือง?

สมเด็จพระสังฆราช:พระสงฆ์อยู่เหนือการเมือง นำการเมือง?

การเมือง, บทความ
0
75
สมเด็จพระสังฆราช:พระสงฆ์อยู่เหนือการเมือง นำการเมือง? Posted: 04 Jan 2017 05:01 PM PST  (อ้างอิงจากอีเมล์ข่าว เวบไซท์ประชาไท) ปราชญ์ทางพุทธศาสนาไทย อย่างเช่นสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตฺโต) พยายามอธิบายว่า พระสงฆ์ไทย “อยู่นอก” และ “อยู่เหนือ” การเมือง เพราะพระสงฆ์ไทยไม่ได้มี ...
*ไม่มีคำว่า “บังเอิญ” ในทางพุทธศาสนา

*ไม่มีคำว่า “บังเอิญ” ในทางพุทธศาสนา

บทความ
0
169
Matt Sopit *ไม่มีคำว่า "บั ง เ อิ ญ" ในทางพุทธศาสนา หากศึกษาเรื่องธรรมะดี ๆ จะเข้าใจว่า ไม่มีคำว่า "บังเอิญ" ใด ๆ ทั้งสิ้น "กรรม" นี้แม่นยำยิ่งกว่าเรด้าตรวจจับของนาซ่า พระพุทธเจ้าเคยตรัสว่า "เราเกิดมาแล้วนับชาติไม่ถ้วน น้ำตาที่เสียจากความพลัดพรากจากค ...

HOME

Powered By : VeeZa