ทิฐิพระ บาลีแท้ผสมบาลีไทย ประกอบด้วย ทิฐิ + พระ

ทองย้อย แสงสินชัย ทิฐิพระ บาลีแท้ผสมบาลีไทย ประกอบด้วย ทิฐิ + พระ (๑) “ทิฐิ” บาลีเป็น “ทิฏ…

Read More

ตถาคตโพธิสัทธา อ่านว่า ตะ-ถา-คะ-ตะ-โพ-ทิ-สัด-ทา ประกอบด้วย ตถาคต + โพธิ + สัทธา

ทองย้อย แสงสินชัย ตถาคตโพธิสัทธา ถ้าเข้าใจถูกต้อง ก็เป็นชาวพุทธที่ถูกต้อง อ่านว่า ตะ-ถา-คะ…

Read More

อนาคต”คณะสงฆ์ไทย”หลังแก้กม.ถวายคืนพระราชอำนาจ

นายสุรพศ ทวีศักดิ์ นักวิชาการด้านปรัชญาและศาสนา ให้สัมภาษณ์ Thaivoicemedia เกี่ยวกับอนาคตข…

Read More

สมเด็จพระสังฆราช:พระสงฆ์อยู่เหนือการเมือง นำการเมือง?

สมเด็จพระสังฆราช:พระสงฆ์อยู่เหนือการเมือง นำการเมือง? Posted: 04 Jan 2017 05:01 PM PST  (อ…

Read More