กัมมัสสกตาสัทธา เชื่อหรือไม่เชื่อก็ได้ แต่กรรมใครก็กรรมมัน อ่านว่า กำ-มัด-สะ-กะ-ตา-สัด-ทา ประกอบด้วย กัมม + สก + ตา + สัทธา

ทองย้อย แสงสินชัย กัมมัสสกตาสัทธา เชื่อห... Read More

กัมมสัทธา เชื่อว่าความสำเร็จต้องมาจากการลงมือทำเหตุ มิใช่ด้วยวิธีพิเศษคือการอ้อนวอนขอผล

ทองย้อย แสงสินชัย กัมมสัทธา เชื่อว่าความ... Read More