เสรีชน : เสรีธรรม

www.dhamma.serichon.us

Daily Archive for: 11 มกราคม 2017

‘สมเด็จช่วง’ บริจาค 2 ล้าน ช่วยเหลือพระ วัด ปชช.ที่ถูกน้ำท่วมในภาคใต้

‘สมเด็จช่วง’ บริจาค 2 ล้าน ช่วยเหลือพระ วัด ปชช.ที่ถูกน้ำท่วมในภาคใต้

ข่าว
0
87
สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ มอบปัจจัย 2 ล้านบาทแก่ พระพรหมจริยาจารย์ เจ้าอาวาสวัดกะพังสุรินทร์ จ.ตรัง เพื่อนำไปช่วยเหลือวัด พระภิกษุ สามเณร และประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ เมื่อวันที่ 11 ม.ค.60 สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) ผู้ปฏิบัติ ...
สำนักพุทธฯ ยัน ‘สมเด็จช่วง’ ยังเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่พระสังฆราช

สำนักพุทธฯ ยัน ‘สมเด็จช่วง’ ยังเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่พระสังฆราช

ข่าว
0
74
สำนักพระพุทธศาสนา ยันสถานะ "สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์" ยังคงเดิม ทั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช และประธานกรรมการมหาเถรสมาคม กรณีที่มีการเผยแพร่ตามสื่อสังคมออนไลน์บางแห่ง ระบุถึงขั้นตอนการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช รวมถึงสถานะของ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) ผู้ปฏ ...
กัมมัสสกตาสัทธา  เชื่อหรือไม่เชื่อก็ได้ แต่กรรมใครก็กรรมมัน  อ่านว่า กำ-มัด-สะ-กะ-ตา-สัด-ทา ประกอบด้วย กัมม + สก + ตา + สัทธา

กัมมัสสกตาสัทธา เชื่อหรือไม่เชื่อก็ได้ แต่กรรมใครก็กรรมมัน อ่านว่า กำ-มัด-สะ-กะ-ตา-สัด-ทา ประกอบด้วย กัมม + สก + ตา + สัทธา

ทองย้อย แสงสินชัย กัมมัสสกตาสัทธา เชื่อหรือไม่เชื่อก็ได้ แต่กรรมใครก็กรรมมัน อ่านว่า กำ-มัด-สะ-กะ-ตา-สัด-ทา ประกอบด้วย กัมม + สก + ตา + สัทธา (๑) “กัมม” บาลีเขียน “กมฺม” (กำ-มะ) สันสกฤตเป็น “กรฺม” ไทยเขียนอิงสันสกฤตและนิยมพูดทับศัพท์ว่า “กร ...
กัมมสัทธา  เชื่อว่าความสำเร็จต้องมาจากการลงมือทำเหตุ มิใช่ด้วยวิธีพิเศษคือการอ้อนวอนขอผล

กัมมสัทธา เชื่อว่าความสำเร็จต้องมาจากการลงมือทำเหตุ มิใช่ด้วยวิธีพิเศษคือการอ้อนวอนขอผล

ทองย้อย แสงสินชัย กัมมสัทธา เชื่อว่าความสำเร็จต้องมาจากการลงมือทำเหตุ มิใช่ด้วยวิธีพิเศษคือการอ้อนวอนขอผล อ่านว่า กำ-มะ-สัด-ทา ประกอบด้วย กัมม + สัทธา (๑) “กัมม” บาลีเขียน “กมฺม” (กำ-มะ) สันสกฤตเป็น “กรฺม” ไทยเขียนอิงสันสกฤตและนิยมพูดทับศั ...
ครุธรรม  อยากทำหรืออยากเป็น?  อ่านว่า คะ-รุ-ทำ ประกอบด้วย ครุ + ธรรม

ครุธรรม อยากทำหรืออยากเป็น? อ่านว่า คะ-รุ-ทำ ประกอบด้วย ครุ + ธรรม

ทองย้อย แสงสินชัย ครุธรรมอยากทำหรืออยากเป็น? อ่านว่า คะ-รุ-ทำ ประกอบด้วย ครุ + ธรรม (๑) “ครุ” (คะ-รุ) รากศัพท์มาจาก - ก) ครฺ (ธาตุ = ไหลไป; ลอยขึ้น) + อุ ปัจจัย : ครฺ + อุ = ครุ แปลตามศัพท์ว่า (1) “สิ่งที่เลื่อนไหลกว้างขวางไป” (2) “ผู้ลอยเด่น” ข) คิรฺ (ธาตุ = ...
สัตตมหาสถาน : สถานที่เสวยวิมุตติสุขที่ยิ่งใหญ่ทั้ง 7

สัตตมหาสถาน : สถานที่เสวยวิมุตติสุขที่ยิ่งใหญ่ทั้ง 7

ตามรอยบาท พระศาสดา ตอน พุทธคยา สถานที่ตรัสรู้ และสถานที่เสวยวิมุตติสุขตลอด ๗ สัปดาห์ ในสถานที่ ๗ แห่ง ซึ่งถูกเรียกว่า "สัตตมหาสถาน" สถานที่ยิ่งใหญ่ หรือสำคัญทั้ง ๗  

HOME

Powered By : VeeZa