‘สมเด็จช่วง’ บริจาค 2 ล้าน ช่วยเหลือพระ วัด ปชช.ที่ถูกน้ำท่วมในภาคใต้

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ มอบปัจจัย 2 ล้านบาทแก่ พระพรหมจริยาจารย์ เจ้าอาวาสวัดกะพังสุริน…

Read More

สำนักพุทธฯ ยัน ‘สมเด็จช่วง’ ยังเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่พระสังฆราช

สำนักพระพุทธศาสนา ยันสถานะ “สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์” ยังคงเดิม ทั้งผู้ปฏิบั…

Read More

กัมมัสสกตาสัทธา เชื่อหรือไม่เชื่อก็ได้ แต่กรรมใครก็กรรมมัน อ่านว่า กำ-มัด-สะ-กะ-ตา-สัด-ทา ประกอบด้วย กัมม + สก + ตา + สัทธา

ทองย้อย แสงสินชัย กัมมัสสกตาสัทธา เชื่อหรือไม่เชื่อก็ได้ แต่กรรมใครก็กรรมมัน อ่านว่า กำ-มั…

Read More

กัมมสัทธา เชื่อว่าความสำเร็จต้องมาจากการลงมือทำเหตุ มิใช่ด้วยวิธีพิเศษคือการอ้อนวอนขอผล

ทองย้อย แสงสินชัย กัมมสัทธา เชื่อว่าความสำเร็จต้องมาจากการลงมือทำเหตุ มิใช่ด้วยวิธีพิเศษคื…

Read More

ครุธรรม อยากทำหรืออยากเป็น? อ่านว่า คะ-รุ-ทำ ประกอบด้วย ครุ + ธรรม

ทองย้อย แสงสินชัย ครุธรรมอยากทำหรืออยากเป็น? อ่านว่า คะ-รุ-ทำ ประกอบด้วย ครุ + ธรรม (๑) “ค…

Read More

สัตตมหาสถาน : สถานที่เสวยวิมุตติสุขที่ยิ่งใหญ่ทั้ง 7

ตามรอยบาท พระศาสดา ตอน พุทธคยา สถานที่ตรัสรู้ และสถานที่เสวยวิมุตติสุขตลอด ๗ สัปดาห์ ในสถา…

Read More