วิกฤตการณ์ อ่านว่า วิ-กฺริด-ตะ-กาน แยกศัพท์เป็น วิกฤต + การณ์

ทองย้อย แสงสินชัย วิกฤตการณ์ อ่านว่า วิ-กฺริด-ตะ-กาน แยกศัพท์เป็น วิกฤต + การณ์ (๑) “วิกฤต…

Read More

ชี้รัฐบุกยึดวัดพระธรรมกาย มีผลกระทบต่อพุทธศาสนา

ชี้รัฐบุกยึดวัดพระธรรมกาย มีผลกระทบต่อพุทธศาสนา “พระมหาไพรวัลย์ วรวณฺโณ”ชี้ถ้า…

Read More

กถังกถีกถา บาลีภาษาก็มีเล่นคำ อ่านว่า กะ-ถัง-กะ-ถี-กะ-ถา แยกศัพท์เป็น กถังกถี + กถา

ทองย้อย แสงสินชัย กถังกถีกถา บาลีภาษาก็มีเล่นคำ อ่านว่า กะ-ถัง-กะ-ถี-กะ-ถา แยกศัพท์เป็น กถ…

Read More

ปฏิจจสมุปบาท สูง แต่ไม่ยากเกินที่จะเข้าใจ อ่านว่า ปะ-ติด-จะ-สะ-หฺมุบ-บาด

ทองย้อย แสงสินชัย ปฏิจจสมุปบาท สูง แต่ไม่ยากเกินที่จะเข้าใจ อ่านว่า ปะ-ติด-จะ-สะ-หฺมุบ-บาด…

Read More

มองการสอบบาลี เห็นอนาคตริบหรี่ของพระพุทธศาสนา และไม้พิสดารกิ่งก้านใหญ่กว่าต้น

ทองย้อย แสงสินชัย มองการสอบบาลี ——————- เห็นอนาคตริบหร…

Read More

รองอธิการบดี ‘มมร’ ชี้ก่อนแก้ พ.ร.บ.สงฆ์ต้องคุย มส.ก่อน แนะมองข้ามเท่ากับล่วงเกินสงฆ์ทั่ว ปท.

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พระเมธาวินัยรส รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมกุฏราชวิทยาลัย…

Read More

กลุ่มพม่าชาตินิยมประท้วงหน้าสถานทูตไทย ต้านบุกวัดพระธรรมกาย

สำนักข่าวเอเอฟพีรายงานว่า กลุ่มชาวพุทธพม่าชาตินิยม ชุมนุมประท้วงหน้าสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ…

Read More

สุภาษิต อย่างไรเรียกว่าพูดดี อ่านว่า สุ-พา-สิด “สุภาษิต” บาลีเขียน “สุภาสิต” อ่านว่า สุ-พา-สิ-ตะ ประกอบด้วย สุ + ภาสิต

ทองย้อย แสงสินชัย สุภาษิต อย่างไรเรียกว่าพูดดี อ่านว่า สุ-พา-สิด “สุภาษิต” บาลีเขียน “สุภา…

Read More

ภารกิจ สิ่งที่อาจทำให้ชีวิตได้รับทั้งคำชมและคำแช่ง อ่านว่า พา-ระ-กิด ประกอบด้วย ภาร + กิจ

ทองย้อย แสงสินชัย ภารกิจ สิ่งที่อาจทำให้ชีวิตได้รับทั้งคำชมและคำแช่ง อ่านว่า พา-ระ-กิด ประ…

Read More