พุทธศาสนา ไม่ได้มุ่งหมายให้ทุกคนแสวงหาความสุข

หลักการสำคัญในพุทธศาสนา ไม่ได้สอนให้แสวงหาความสุข ไม่ได้สอนให้หลบเลี่ยงความทุกข์ อย่างที่เ…

Read More

คีอานู รีฟส์ เคยให้สัมภาษณ์ไว้ในนิตยสารเกี่ยวกับการสนใจธรรมะว่า

คีอานู รีฟส์ เคยให้สัมภาษณ์ไว้ในนิตยสารเกี่ยวกับการสนใจธรรมะว่า “หลักธรรมอย่างแรกที่…

Read More

นักวิเคราะห์เชื่อ”ธัมมชโย”เผ่นต่างปท.แล้ว สุดท้าย”ธรรมกาย”ไม่มีวันตาย

ดร.ชาญณรงค์ บุญหนุน นักวิชาการด้านศาสนาและปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ให้สัมภ…

Read More