สงฆ์ 9 รูปนั่งสวดมนต์หน้าปั๊ม หลังถูกปฏิเสธเข้าตลาดคลองหลวง สำนักพุทธฯ-ทหารเข้าเจรจา

สงฆ์ 9 รูป อารยะขัดขืน นั่งสวดมนต์หน้าปั๊มน้ำมัน ปตท.ใกล้ตลาดกลางคลองหลวง หลังเจ้าหน้าที่ท…

Read More

อสุรกาย ไม่ได้มาในร่างร้ายเสมอไป อ่านว่า อะ-สุ-ระ-กาย แยกศัพท์เป็น อสุร + กาย

ทองย้อย แสงสินชัย อสุรกาย ไม่ได้มาในร่างร้ายเสมอไป อ่านว่า อะ-สุ-ระ-กาย แยกศัพท์เป็น อสุร …

Read More

วิปัสสนาญาณ ๑๖ – เส้นทางและเป้าหมายของวิปัสสนากัมมัฏฐาน

วิปัสสนาญาณ ๑๖  เส้นทางของวิปัสสนา โยคีที่ฝึกกำหนด จนรู้เห็นว่าร่างกายขันธ์ ๕ เป็นอนิจจัง …

Read More

การปลง การไม่ยึดติด ไม่ยึดมั่น ถือมั่น จะทำได้อย่างไร ?

การปลง การไม่ยึดติด ไม่ยึดมั่น ถือมั่น (อุปาทาน) จะทำได้อย่างไร ? เบื้องต้น ควรทำความเข้าใ…

Read More