เสรีชน : เสรีธรรม

www.dhamma.serichon.us

Daily Archive for: 08 มีนาคม 2017

พันธมิตร  เป็นง่าย แต่หาที่ดีได้ยาก  แยกศัพท์เป็น พันธ + มิตร

พันธมิตร เป็นง่าย แต่หาที่ดีได้ยาก แยกศัพท์เป็น พันธ + มิตร

ทองย้อย แสงสินชัย พันธมิตร เป็นง่าย แต่หาที่ดีได้ยาก แยกศัพท์เป็น พันธ + มิตร (๑) “พันธ” บาลีเป็น “พนฺธ” (พัน-ทะ) รากศัพท์มาจาก พนฺธฺ (ธาตุ = ผูก, มัด, พัน) + อ ปัจจัย : พนฺธฺ + อ = พนฺธ แปลตามศัพท์ว่า “ผูก” “พนฺธ” (คุณศัพท์) ในบาลีใช้ ...
สาเหตุของการไม่นับถือศาสนา หรือเลิกนับถือศาสนา (พอสังเขป)

สาเหตุของการไม่นับถือศาสนา หรือเลิกนับถือศาสนา (พอสังเขป)

0
201
สาเหตุของการไม่นับถือศาสนา หรือเลิกนับถือศาสนา (พอสังเขป) จากประสบการณ์ที่ได้ศึกษา ได้เรียนรู้พฤติกรรมของผู้คนในสังคมที่เป็นไปในอดีตจนถึงปัจจุบันนี้...พอจะมองเห็นแนวคิดหรือพฤติกรรมของบุคคลที่พยายามหลีกหนีจากศาสนา หรือพยายามไม่ยุ่งเกี่ยวกับศาสนาในลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่นการไม่เข้าร่ว ...

HOME

Powered By : VeeZa