เสรีชน : เสรีธรรม

www.dhamma.serichon.us

Daily Archive for: 10 มีนาคม 2017

วินิจฉัยเรื่องการ รับของโจร และฟอกเงินของธัมมชโย

วินิจฉัยเรื่องการ รับของโจร และฟอกเงินของธัมมชโย

VeeZa, บทความ, ปกิณกะ
0
119
วินิจฉัยเรื่องการ รับของโจร และฟอกเงินของธัมมชโย ในเบื้องต้น ควรทราบหลักการสำคัญของอทินนาทานก่อนว่า มีหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ในการกำหนดว่า เป็นอทินนาทาน อย่างไร เพื่อใช้เป็นหลักในการตัดสินอธิกรณ์ที่เกี่ยวด้วยการถือทรัพย์สิน และความเป็นอทินนาทาน องค์ของอทินนาทาน (องค์ประกอบในการตัดสินว่า เ ...
ศีรษะ ไม่ใช่ ศรีษะ  ของสูงที่ไม่ควรผิดซ้ำซาก  “ศีรษะ” อ่านว่า สี-สะ

ศีรษะ ไม่ใช่ ศรีษะ ของสูงที่ไม่ควรผิดซ้ำซาก “ศีรษะ” อ่านว่า สี-สะ

ทองย้อย แสงสินชัย ศีรษะ ไม่ใช่ ศรีษะ ของสูงที่ไม่ควรผิดซ้ำซาก “ศีรษะ” อ่านว่า สี-สะ “ศีรษะ” เป็นคำที่เขียนอิงสันสกฤต บาลีเป็น “สีส” อ่านว่า สี-สะ รากศัพท์มาจาก - (1) สี (ธาตุ = อยู่, นอน) + ส ปัจจัย : สี + ส = สีส แปลตามศัพท์ว่า “อวัยวะเป ...

HOME

Powered By : VeeZa