รู้หรือไม่?? 368 นามสกุลนี้…. หากใครกำลังใช้อยู่แสดงว่า…ตัวเองมีราชสกุลและวงศ์สกุลชั้นสูง… เช็คเลย!!

วงศ์สกุลเครือญาติเชื้อเจ้าในราชวงศ์กรุงศรีอยุธยา ราชสกุลและวงศ์สกุล(เครือญาติพี่น้อง)เชื้อ…

Read More

อุปสงค์ – อุปทาน บัญญัติไว้อย่างหนึ่ง เอาไปใช้อีกอย่างหนึ่ง อ่านว่า อุ-ปะ-สง อุ-ปะ-ทาน

ทองย้อย แสงสินชัย อุปสงค์ – อุปทาน บัญญัติไว้อย่างหนึ่ง เอาไปใช้อีกอย่างหนึ่ง อ่านว่…

Read More