สุราสิวดี ไม่ใช่ “สุราสิวะดี” อ่านว่า สุ-รา-สิ-วะ-ดี

ทองย้อย แสงสินชัย สุราสิวดี ไม่ใช่ “สุราสิวะดี” อ่านว่า สุ-รา-สิ-วะ-ดี คำว่า “สุราสิวดี” เ…

Read More