เสรีชน : เสรีธรรม

www.dhamma.serichon.us

Daily Archive for: 18 มีนาคม 2017

ขีปนาวุธ  อาวุธของคนกล้าหรือคนเขลา?  อ่านว่า ขี-ปะ-นา-วุด  แยกศัพท์เป็น ขีปน + อาวุธ

ขีปนาวุธ อาวุธของคนกล้าหรือคนเขลา? อ่านว่า ขี-ปะ-นา-วุด แยกศัพท์เป็น ขีปน + อาวุธ

ทองย้อย แสงสินชัย ขีปนาวุธ อาวุธของคนกล้าหรือคนเขลา? อ่านว่า ขี-ปะ-นา-วุด แยกศัพท์เป็น ขีปน + อาวุธ (๑) “ขีปน” บาลีเป็น “ขิปน” (ขิ-ปะ-นะ. ขิ- สระ อิ) รากศัพท์มาจาก ขิปฺ (ธาตุ = ซัดไป) + ยุ ปัจจัย, แปลง ยุ เป็น “อน” (อะ-นะ) : ขิปฺ + ยุ ...

HOME

Powered By : VeeZa