เสรีชน : เสรีธรรม

www.dhamma.serichon.us

Daily Archive for: 20 มีนาคม 2017

วิธีใช้กฎหมายกับคดีพระสงฆ์ผู้ใหญ่ในอดีต : โดย สมลักษณ์ จัดกระบวนพล อดีตผู้พิพากษาศาลฎีกาและกรรมการป.ป.ช.

วิธีใช้กฎหมายกับคดีพระสงฆ์ผู้ใหญ่ในอดีต : โดย สมลักษณ์ จัดกระบวนพล อดีตผู้พิพากษาศาลฎีกาและกรรมการป.ป.ช.

การเมือง, บทความ
0
135
ความศรัทธาเป็นสิ่งที่อยู่ในหัวใจของมนุษย์ ไม่อาจบังคับให้บุคคลศรัทธาในสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้ โดยที่มิได้เกิดจากหัวใจ เช่น ศรัทธาในตัวบุคคล ศรัทธาต่อศาสนา เป็นต้น บุคคลจึงสามารถปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนาตามความเชื่อของคนได้โดยอิสรเสรี  ดังนั้นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกฉบับจึงมีบทบัญญัติใ ...
เปรียญธรรม  ทำอะไรกันอยู่  อ่านว่า ปะ-เรียน-ทำ  แยกศัพท์เป็น เปรียญ + ธรรม

เปรียญธรรม ทำอะไรกันอยู่ อ่านว่า ปะ-เรียน-ทำ แยกศัพท์เป็น เปรียญ + ธรรม

ทองย้อย แสงสินชัย เปรียญธรรม ทำอะไรกันอยู่ อ่านว่า ปะ-เรียน-ทำ แยกศัพท์เป็น เปรียญ + ธรรม (๑) “เปรียญ” คำนี้ยังไม่มีข้อยุติว่าเป็นภาษาอะไร มาจากคำอะไร มีผู้สันนิษฐานว่า คำว่า “เปรียญ” น่าจะมีที่มาจาก 2 ทาง คือ - (1) กลายรูปและเสียงมาจา ...
สกปรก  จับบวชได้ ก็ไม่สกปรก  คำนี้ใครเห็นก็รู้จักกันดี อ่านว่า สก-กะ-ปฺรก

สกปรก จับบวชได้ ก็ไม่สกปรก คำนี้ใครเห็นก็รู้จักกันดี อ่านว่า สก-กะ-ปฺรก

ทองย้อย แสงสินชัย สกปรก จับบวชได้ ก็ไม่สกปรก คำนี้ใครเห็นก็รู้จักกันดี อ่านว่า สก-กะ-ปฺรก พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 บอกไว้ว่า - “สกปรก : (คำวิเศษณ์) เปรอะหรือเปื้อนด้วยสิ่งที่ถือว่าน่าเกลียดหรือที่ไม่พึงประสงค์ เช่น เสื้อผ้าสก ...

HOME

Powered By : VeeZa