เสรีชน : เสรีธรรม

www.dhamma.serichon.us

Daily Archive for: 21 มีนาคม 2017

ไตรปิฎก  ศักดิ์สิทธิ์จนไม่คิดจะศึกษา  อ่านว่า ไตฺร-ปิ-ดก  แยกศัพท์เป็น ไตร + ปิฎก

ไตรปิฎก ศักดิ์สิทธิ์จนไม่คิดจะศึกษา อ่านว่า ไตฺร-ปิ-ดก แยกศัพท์เป็น ไตร + ปิฎก

ทองย้อย แสงสินชัย ไตรปิฎก ศักดิ์สิทธิ์จนไม่คิดจะศึกษา อ่านว่า ไตฺร-ปิ-ดก แยกศัพท์เป็น ไตร + ปิฎก (๑) “ไตร” ศัพท์เดิมในบาลีเป็น “ติ” เป็นศัพท์จำพวกที่เรียกว่า “สังขยา” คือคำนับจำนวน แปลว่า “สาม” (จำนวน 3) ในกรณีมีคำอื่นมาสมาสข้างท้าย“ติ ...

HOME

Powered By : VeeZa