เสรีชน : เสรีธรรม

www.dhamma.serichon.us

Daily Archive for: 03 พฤษภาคม 2017

ปรัชญาแดนพุทธภูมิ : คงคาสายน้ำแห่งพิธีกรรม

ปรัชญาแดนพุทธภูมิ : คงคาสายน้ำแห่งพิธีกรรม

บทความ, ปกิณกะ
0
104
คำสำคัญ แม่น้ำคงคา, พิธีกรรม ๑.บทนำ ในอดีดเมืองพาราณสีเป็นเมืองหลวงของพระราชอาณาจักรกาสีหรือแคว้นกาสีของชมพูทวีป ปกครองโดยพระเจ้าพรหมทัต ตั้งขึ้นมาก่อนสมัยพระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นมาในโลกนี้ เมืองพาราณสีถูกบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกว่า พระพุทธเจ้าได้เดินทางสู่เมืองพาราณสีเพื่อแสดงปฐมเทศนาค ...
พุทธภูมิ [2]  ถึงอินเดีย แต่ยังไม่ถึงพุทธภูมิ  อ่านว่า พุด-ทะ-พูม  แยกศัพท์เป็น พุทธ + ภูมิ

พุทธภูมิ [2] ถึงอินเดีย แต่ยังไม่ถึงพุทธภูมิ อ่านว่า พุด-ทะ-พูม แยกศัพท์เป็น พุทธ + ภูมิ

ทองย้อย แสงสินชัย พุทธภูมิ ถึงอินเดีย แต่ยังไม่ถึงพุทธภูมิ อ่านว่า พุด-ทะ-พูม แยกศัพท์เป็น พุทธ + ภูมิ (๑) “พุทธ” บาลีเขียน “พุทฺธ” (มีจุดใต้ ทฺ) อ่านว่า พุด-ทะ รากศัพท์มาจาก พุธฺ (ธาตุ = รู้) + ต ปัจจัย, แปลง ธฺ ที่สุดธาตุเป็น ทฺ, แปลง ต ...

HOME

Powered By : VeeZa