เสรีชน : เสรีธรรม

www.dhamma.serichon.us

Daily Archive for: 09 พฤษภาคม 2017

ศรัทธาประสาทะ  อ่านว่า สัด-ทา-ปฺระ-สา-ทะ  ประกอบด้วย ศรัทธา + ประสาทะ

ศรัทธาประสาทะ อ่านว่า สัด-ทา-ปฺระ-สา-ทะ ประกอบด้วย ศรัทธา + ประสาทะ

ทองย้อย แสงสินชัย ศรัทธาประสาทะ อ่านว่า สัด-ทา-ปฺระ-สา-ทะ ประกอบด้วย ศรัทธา + ประสาทะ (๑) “ศรัทธา” บาลีเป็น “สทฺธา” (สัด-ทา) รากศัพท์มาจาก - (1) สํ (คำอุปสรรค = พร้อมกัน, ร่วมกัน) + ธา (ธาตุ = เชื่อถือ, นับถือ) + อ ปัจจัย, แปลงนิคหิตที่ สํ ...
ว่าด้วยคนเราเกิดมามิใช่เพื่อทุกข์ จริงหรือไม่?

ว่าด้วยคนเราเกิดมามิใช่เพื่อทุกข์ จริงหรือไม่?

VeeZa, บทความ, ปกิณกะ
0
153
ถ้าแสดงความทุกข์ในลักษณะนี้ ก็หมายถึงความทุกข์ที่เป็นเวทนา คือการเสวยอารมณ์ที่เป็นทุกข์  // ตามความเป็นจริง คำว่า "ทุกข์" ที่เป็นความหมายในทางพุทธศาสนา แบ่งออกเป็น ๒ ลักษณะใหญ่ ๆ คือ ๑. ทุกข์ ที่เป็นตัวเวทนาเจตสิกซึ่งเกิดขึ้นเสวยอารมณ์ พร้อมกับทุกขสหกายวิญญาณจิต (ทุกข์กาย), และที่เกิด ...
ช่วยกันอุดช่องโหว่ – นาวาเอกทองย้อย แสงสินชัย

ช่วยกันอุดช่องโหว่ – นาวาเอกทองย้อย แสงสินชัย

บทความ
0
102
ทองย้อย แสงสินชัย ช่วยกันอุดช่องโหว่ ---------------- ที่วัดใกล้บ้านซึ่งผมเข้าไปไหว้พระและบริจาคทรัพย์อยู่เนืองๆ มีสามเณรรูปหนึ่งอยู่ในวิหารที่ประดิษฐานพระพุทธรูปสำคัญของวัด ผมสังเกตเห็นว่าสามเณรไม่ได้ออกบิณฑบาต ถามได้ความว่า หลวงพ่อให้ทำหน้า ...

HOME

Powered By : VeeZa