เสรีชน : เสรีธรรม

www.dhamma.serichon.us

Daily Archive for: 13 พฤษภาคม 2017

เทพี  ไม่มี “นาง” ?  อ่านตรงตัวว่า เท-พี

เทพี ไม่มี “นาง” ? อ่านตรงตัวว่า เท-พี

ทองย้อย แสงสินชัย
0
88
ทองย้อย แสงสินชัย เทพี ไม่มี “นาง” ? อ่านตรงตัวว่า เท-พี “เทพี” บาลีเป็น “เทวี” (เท-วี) รากศัพท์มาจาก เทว + อี ปัจจัย (๑) “เทว” (เท-วะ) รากศัพท์มาจาก ทิวฺ (ธาตุ = รุ่งเรือง, เล่น, สนุก, เพลิดเพลิน) + อ ปัจจัย, แผลง อิ ที่ ทิ-(วฺ) เป็น เอ ...
วิถีราชการ: วิถีโลก โดย นาวาเอกทองย้อย แสงสินชัย

วิถีราชการ: วิถีโลก โดย นาวาเอกทองย้อย แสงสินชัย

บทความ
0
110
ทองย้อย แสงสินชัย วิถีราชการ: วิถีโลก ------------------- สมัยที่ยังรับราชการอยู่ เพื่อนร่วมงานท่านหนึ่งวิจารณ์ผมว่า “อยู่ผิดลู่” ในความหมายที่ว่า มาทำงานอยู่ในหน่วยงานที่มีระบบอะไรอย่างหนึ่งที่ไม่ค่อยเกื้อกูลให้คนชนิดผมนี้เจริญเติบโต ผมคิดว่าผ ...
สัตตนารถปริวัตร  อ่านว่า สัด-ตะ-หฺนาด-ปะ-ริ-วัด  แยกศัพท์เป็น สัตต + นารถ + ปริวัตร

สัตตนารถปริวัตร อ่านว่า สัด-ตะ-หฺนาด-ปะ-ริ-วัด แยกศัพท์เป็น สัตต + นารถ + ปริวัตร

ทองย้อย แสงสินชัย สัตตนารถปริวัตร อ่านว่า สัด-ตะ-หฺนาด-ปะ-ริ-วัด แยกศัพท์เป็น สัตต + นารถ + ปริวัตร (๑) “สัตต” บาลีเป็น “สตฺต” อ่านว่า สัด-ตะ รากศัพท์มาจาก สญฺช (ธาตุ = ติด, ข้อง) + ต ปัจจัย, ลบ ญฺช, ซ้อน ต : สญฺช > ส + ตฺ + ต = สตฺต แป ...

HOME

Powered By : VeeZa