เสรีชน : เสรีธรรม

www.dhamma.serichon.us

Daily Archive for: 19 พฤษภาคม 2017

มืดมนอนธการ  ไม่ใช่ “มืดมนอนธกาล”  อ่านว่า มืด-มน-อน-ทะ-กาน

มืดมนอนธการ ไม่ใช่ “มืดมนอนธกาล” อ่านว่า มืด-มน-อน-ทะ-กาน

ทองย้อย แสงสินชัย มืดมนอนธการ ไม่ใช่ “มืดมนอนธกาล” อ่านว่า มืด-มน-อน-ทะ-กาน แยกศัพท์เป็น มืดมน + อนธการ (๑) “มืดมน” “มืด” เป็นคำไทยธรรมดา “มน” เป็นคำเสริม พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 บอกไว้ว่า - “มืดมน : (คำวิเศษณ์) มืดมัว, ม ...
อันธพาล  เป็นมากกว่าที่เราเข้าใจกัน  อ่านว่า อัน-ทะ-พาน  แยกศัพท์เป็น อันธ + พาล

อันธพาล เป็นมากกว่าที่เราเข้าใจกัน อ่านว่า อัน-ทะ-พาน แยกศัพท์เป็น อันธ + พาล

ทองย้อย แสงสินชัย อันธพาล เป็นมากกว่าที่เราเข้าใจกัน อ่านว่า อัน-ทะ-พาน แยกศัพท์เป็น อันธ + พาล (๑) “อันธ” บาลีเป็น “อนฺธ” (อัน-ทะ) รากศัพท์มาจาก - (1) อนฺธฺ (ธาตุ = มืดมิด, เสียการเห็น) + อ ปัจจัย : อนฺธฺ + อ = อนฺธ แปลตามศัพท์ว่ ...
หัวรถจักรใต้สะพานจุฬาลงกรณ์

หัวรถจักรใต้สะพานจุฬาลงกรณ์

บทความ
0
380
ทองย้อย แสงสินชัย  May 17 at 2:17pm ·   หัวรถจักรใต้สะพานจุฬาลงกรณ์ ------------------------------------ แก้ไขข้อผิดพลาดคลาดเคลื่อน ........... เมื่อวานนี้ (๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐) ผมเขียนเรื่อง “หาวิธีไม่ให้เกิดสงคราม ง่ายกว่า ?” รายละเอียดอ่านได้จา ...
หาวิธีไม่ให้เกิดสงคราม ง่ายกว่า ?

หาวิธีไม่ให้เกิดสงคราม ง่ายกว่า ?

บทความ, สังคม
0
92
ทองย้อย แสงสินชัย  May 16 at 6:48pm · หาวิธีไม่ให้เกิดสงคราม ง่ายกว่า ? --------------------------------- ระหว่างวันที่ ๑๓ ถึง ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ที่จังหวัดราชบุรีมีงานสมโภช ๒๐๐ ปี ศาลหลักเมืองราชบุรี งานนี้เท่าที่ผมได้ฟังมาตั้งแต่เริ่มเตรียมงา ...

HOME

Powered By : VeeZa