เสรีชน : เสรีธรรม

www.dhamma.serichon.us

Monthly Archive for: มิถุนายน, 2017

บุคลิกทาน เพราะไม่รู้จักจึงทักผิด อ่านว่า บุก-คะ-ลิก-กะ-ทาน แยกศัพท์เป็น บุคลิก + ทาน

บุคลิกทาน เพราะไม่รู้จักจึงทักผิด อ่านว่า บุก-คะ-ลิก-กะ-ทาน แยกศัพท์เป็น บุคลิก + ทาน

0
109
ทองย้อย แสงสินชัย บุคลิกทาน เพราะไม่รู้จักจึงทักผิด อ่านว่า บุก-คะ-ลิก-กะ-ทาน แยกศัพท์เป็น บุคลิก + ทาน (๑) “บุคลิก” บาลีเป็น “ปุคฺคลิก” อ่านว่า ปุก-คะ-ลิ-กะ รากศัพท์มาจาก ปุคฺคล + อิก (อิ-กะ) ปัจจัย (ก) “ปุคฺคล” (ปุก-คะ-ละ) รากศัพท์มาจา ...
ภินท์พัง ต่อให้ระวังก็ยังพังภินท์ อ่านว่า พิน-พัง เป็นคำบาลีผสมไทย

ภินท์พัง ต่อให้ระวังก็ยังพังภินท์ อ่านว่า พิน-พัง เป็นคำบาลีผสมไทย

0
998
ทองย้อย แสงสินชัย ภินท์พัง ต่อให้ระวังก็ยังพังภินท์ อ่านว่า พิน-พัง เป็นคำบาลีผสมไทย : ภินท์ - บาลี พัง - ไทย พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 เก็บคำที่มาจากรากศัพท์เดียวกันไว้ดังนี้ - (๑) ภิทะ, ภินท-, ภินท์ : (คำกริยา) แตก, ทําล ...
เรื่องที่พูดกันผิดๆ เกี่ยวกับศาสนาประจำชาติของอิตาลี

เรื่องที่พูดกันผิดๆ เกี่ยวกับศาสนาประจำชาติของอิตาลี

การเมือง, บทความ
0
111
Posted: 25 Jun 2017 06:23 PM PDT (อ้างอิงจากอีเมล์ข่าว เว็บไซต์ประชาไท) โดย -  ศิลป์ชัย เชาว์เจริญรัตน์ ผู้เขียนได้เห็นเว็บไซต์มากมายที่ลงบทความหนึ่งที่เขียนโดยด๊อกเต้อร์ของมหาวิทยาลัยของรัฐแห่งหนึ่ง แต่พอตามไปดูที่เวบต้นทางทั้งของสยามรัฐและอะไรอีกอัน ปรากฏว่าเวบต้นทางหายไปแล้วทั้ง ...
อุปโภค – บริโภค ไม่รู้ไหนกิน ไหนใช้ “อุปโภค” อ่านว่า อุ-ปะ-โพก ก็ได้ อุบ-ปะ-โพก ก็ได้ “บริโภค” อ่านว่า บอ-ริ-โพก

อุปโภค – บริโภค ไม่รู้ไหนกิน ไหนใช้ “อุปโภค” อ่านว่า อุ-ปะ-โพก ก็ได้ อุบ-ปะ-โพก ก็ได้ “บริโภค” อ่านว่า บอ-ริ-โพก

0
1.6 k
ทองย้อย แสงสินชัย อุปโภค - บริโภค ไม่รู้ไหนกิน ไหนใช้ “อุปโภค” อ่านว่า อุ-ปะ-โพก ก็ได้ อุบ-ปะ-โพก ก็ได้ “บริโภค” อ่านว่า บอ-ริ-โพก (๑) “อุปโภค” บาลีอ่านว่า อุ-ปะ-โพ-คะ รากศัพท์มาจาก อุป (คำอุปสรรค = เข้าไป, ใกล้, มั่น) + ภุชฺ (ธาตุ = กิน) ...
ศรีอาริย ไม่ใช่ Utopia ของชาวตะวันออก อ่านว่า สี-อา-ริ-ยะ ประกอบด้วย ศรี + อาริย

ศรีอาริย ไม่ใช่ Utopia ของชาวตะวันออก อ่านว่า สี-อา-ริ-ยะ ประกอบด้วย ศรี + อาริย

บทความ
0
266
ทองย้อย แสงสินชัย ศรีอาริย ไม่ใช่ Utopia ของชาวตะวันออก อ่านว่า สี-อา-ริ-ยะ ประกอบด้วย ศรี + อาริย (๑) “ศรี” บาลีเป็น “สิริ” อ่านว่า สิ-ริ (บาลีมี “สิรี” อีกรูปหนึ่ง) รากศัพท์มากจาก สิ (ธาตุ = เสพ, คบหา, อาศัย) + ร ปัจจัย + อิ หรือ อี ปัจจั ...
โรคความไม่รู้ไม่เข้าใจพระพุทธศาสนา

โรคความไม่รู้ไม่เข้าใจพระพุทธศาสนา

บทความ
0
97
ทองย้อย แสงสินชัย โรคความไม่รู้ไม่เข้าใจพระพุทธศาสนา ------------------------------------------ แพทย์ที่จบออกมาไปอยู่ไหนกันหมด? วัดในเมืองไทย ช่วงเข้าพรรษาจะมีการทำบุญทุกวันพระ พอออกพรรษาแล้วก็เลิก เท่าที่ฟังมาส่วนมากจะไปเลิกเอาวันลอยกระทง คือทำบุ ...
หัตถเลขา อนาคตของเด็กไทย อ่านว่า หัด-ถะ-เล-ขา แยกศัพท์เป็น หัตถ + เลขา

หัตถเลขา อนาคตของเด็กไทย อ่านว่า หัด-ถะ-เล-ขา แยกศัพท์เป็น หัตถ + เลขา

ปกิณกะ
0
150
ทองย้อย แสงสินชัย หัตถเลขา อนาคตของเด็กไทย อ่านว่า หัด-ถะ-เล-ขา แยกศัพท์เป็น หัตถ + เลขา (๑) “หัตถ” บาลีเป็น “หตฺถ” (หัด-ถะ) รากศัพท์มาจาก - (1) หสฺ (ธาตุ = ร่าเริง) + ถ ปัจจัย, แปลง สฺ ที่สุดธาตุเป็น ตฺ (หสฺ > หตฺ) : หสฺ + ถ = ...
ยมราช ผู้ยิ่งใหญ่ในโลกแห่งความตาย อ่านว่า ยม-มะ-ราด แยกศัพท์เป็น ยม + ราช

ยมราช ผู้ยิ่งใหญ่ในโลกแห่งความตาย อ่านว่า ยม-มะ-ราด แยกศัพท์เป็น ยม + ราช

0
249
ทองย้อย แสงสินชัย ยมราช ผู้ยิ่งใหญ่ในโลกแห่งความตาย อ่านว่า ยม-มะ-ราด แยกศัพท์เป็น ยม + ราช (๑) “ยม” บาลีอ่านว่า ยะ-มะ รากศัพท์มาจาก ยมฺ (ธาตุ = ระวัง, เลี้ยงดู, ปรนปรือ) + อ ปัจจัย : ยมฺ + อ = ยม แปลตามศัพท์ว่า - (1) “ผู้คอยระวังเหล ...
องค์กรพิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งชาติ – อพช. ส่งหนังสือถึงรมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

องค์กรพิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งชาติ – อพช. ส่งหนังสือถึงรมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

ข่าว
0
165
องค์กรพิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งชาติ - อพช. · วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ เรื่อง ขอให้ตรวจสอบจุฬาราชมนตรี, คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย (กรณีฮาลาล) และเงินอุดหนุนสร้างมัสยิดทั่วประเทศ เรียน รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) อ้างถึงคำวินิจฉัยผู้ตรวจการแผ่นดิน ลงวัน 5 ...
พระพุทธศาสนาสู่ยุค “พระศุกร์เข้า พระเสาร์แทรก”

พระพุทธศาสนาสู่ยุค “พระศุกร์เข้า พระเสาร์แทรก”

บทความ, สังคม
0
213
source :-   www.dailynews.co.th ยุคนี้พระพุทธศาสนากำลังมีวิกฤติภัยเหมือนมีมือที่มองไม่เห็นคอยบ่งการตลอด ทำให้พุทธศาสนิกชนบางคนรู้สึกว่าพระพุทธศาสนาเหมือนคนดวงตก“พระศุกร์เข้า พระเสาร์แทรก” พุธที่ 21 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น. ข่าวอื้อฉาวการทุจริตใน สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ว่าด ...
แถลงการณ์พระสังฆาธิการฯ ไม่ขอรับเงินจาก พศ. ลบครหาทุจริตเงินอุดหนุนวัด

แถลงการณ์พระสังฆาธิการฯ ไม่ขอรับเงินจาก พศ. ลบครหาทุจริตเงินอุดหนุนวัด

ข่าว
0
113
แถลงการณ์พระสังฆาธิการฯ ไม่ขอรับเงินจาก พศ.อีกตั้งแต่ปีงบประมาณนี้เป็นต้นไป ลบข้อครหาปมทุจริตเงินอุดหนุนวัด ชี้ พระสังฆาธิการ เป็นเพียงผู้รับการอุดหนุนงบประมาณตามที่รัฐจัดสรรให้เท่านั้น ... องค์กรพระสังฆาธิการแห่งคณะสงฆ์ไทย ออกแถลงการณ์ ฉบับที่ 1/2560 เรื่องการทุจริตเงินอุดหนุนวัด ของ ...
วันเกิด บาลีใช้ศัพท์ไหน

วันเกิด บาลีใช้ศัพท์ไหน

0
762
ทองย้อย แสงสินชัย วันเกิด บาลีใช้ศัพท์ไหน ศัพท์บาลีที่แปลว่า “การเกิด” มีหลายคำ ที่มีใช้มากคือ - (๑) “ชาติ” บาลีอ่านว่า ชา-ติ รากศัพท์มาจาก ชนฺ (ธาตุ = เกิด) + ติ ปัจจัย, แปลง ชนฺ เป็น ชา : ชนฺ + ติ = ชนติ > ชาติ แปลตามศัพท์ว่า “การเกิด” ในภาษาบาลีเ ...

HOME

Powered By : VeeZa