เสรีชน : เสรีธรรม

www.dhamma.serichon.us

Monthly Archive for: มิถุนายน, 2017

อุปโภค – บริโภค  ไม่รู้ไหนกิน ไหนใช้  “อุปโภค” อ่านว่า อุ-ปะ-โพก ก็ได้ อุบ-ปะ-โพก ก็ได้ “บริโภค” อ่านว่า บอ-ริ-โพก

HOME

Powered By : VeeZa