เสรีชน : เสรีธรรม

www.dhamma.serichon.us

Daily Archive for: 07 มิถุนายน 2017

คติชนวิทยา  อ่านว่า คะ-ติ-ชน-วิด-ทะ-ยา  แยกศัพท์เป็น คติ + ชน + วิทยา

คติชนวิทยา อ่านว่า คะ-ติ-ชน-วิด-ทะ-ยา แยกศัพท์เป็น คติ + ชน + วิทยา

ทองย้อย แสงสินชัย คติชนวิทยา อ่านว่า คะ-ติ-ชน-วิด-ทะ-ยา แยกศัพท์เป็น คติ + ชน + วิทยา (๑) “คติ” บาลีอ่านว่า คะ-ติ รากศัพท์มาจาก คมฺ (ธาตุ = ไป, ถึง) + ติ ปัจจัย, ลบ มฺ ที่สุดธาตุ : คมฺ + ติ = คมติ > คติ แปลตามศัพท์ว่า “การไป” “ภูมิอันเหล ...
ภิกษุท่านนี้แสดงปาฏิหาริย์ สามารถท่องจำพระไตรปิฎกได้ทุกบรรทัด กว่าแสนตัวอักษร

ภิกษุท่านนี้แสดงปาฏิหาริย์ สามารถท่องจำพระไตรปิฎกได้ทุกบรรทัด กว่าแสนตัวอักษร

ปกิณกะ, สังคม
0
150
สาธุ!ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ! ภิกษุท่านนี้แสดงปาฏิหาริย์ สามารถท่องจำพระไตรปิฎกได้ทุกบรรทัด กว่าแสนตัวอักษร ไม่มีตกหล่น!! กินเนสส์บุ๊กต้องบันทึก การบันทึกระดับโลกว่าเป็นบุคคลที่ท่องจำได้มากที่สุดในโลก คือพระอาจารย์ภัททันตะ วิจิตตะ สาราภิวังสะปฐมตริปิฏกะธร ตรีปิฎกโกวิทะ ตรีปิฎกะธรรมภัณฑาคา ...

HOME

Powered By : VeeZa