เสรีชน : เสรีธรรม

www.dhamma.serichon.us

Daily Archive for: 08 มิถุนายน 2017

นรกานต์  แยกศัพท์ต่าง ความหมายต่าง

นรกานต์ แยกศัพท์ต่าง ความหมายต่าง

ทองย้อย แสงสินชัย นรกานต์ แยกศัพท์ต่าง ความหมายต่าง คำว่า “นรกานต์” รูปบาลีเป็น “นรกนฺต” แยกศัพท์ได้ 2 นัย คือ - (1) นรก + อนฺต (2) นร + กนฺต นัยที่ 1 นรก + อนฺต (๑) นรก (นะ-ระ-กะ) รากศัพท์มาจาก - (1) นี (ธาตุ = นำไป) + ณฺวุ ปัจจัย, แปล ...

HOME

Powered By : VeeZa