เสรีชน : เสรีธรรม

www.dhamma.serichon.us

Daily Archive for: 10 มิถุนายน 2017

อัฐมรามาธิบดินทร  อ่านว่า อัด-ถะ-มะ-รา-มา-ทิ-บอ-ดิน  แยกศัพท์เป็น อัฐม + ราม + อธิบดี + อินทร

อัฐมรามาธิบดินทร อ่านว่า อัด-ถะ-มะ-รา-มา-ทิ-บอ-ดิน แยกศัพท์เป็น อัฐม + ราม + อธิบดี + อินทร

0
410
ทองย้อย แสงสินชัย อัฐมรามาธิบดินทร อ่านว่า อัด-ถะ-มะ-รา-มา-ทิ-บอ-ดิน แยกศัพท์เป็น อัฐม + ราม + อธิบดี + อินทร (๑) “อัฐม” บาลีเป็น “อฏฺฐม” (อัด-ถะ-มะ) รากศัพท์มาจาก อฏฺฐ (แปด, จำนวน 8) + ม (ปัจจัย = ลำดับที่) + อี ปัจจัยเครื่องหมายอิตถีลิงค์ ...

HOME

Powered By : VeeZa