เสรีชน : เสรีธรรม

www.dhamma.serichon.us

Monthly Archive for: กรกฎาคม, 2017

ชราภาพ ภาพที่ไม่มีใครชอบ อ่านว่า ชะ-รา-พาบ แยกศัพท์เป็น ชรา + ภาพ

ชราภาพ ภาพที่ไม่มีใครชอบ อ่านว่า ชะ-รา-พาบ แยกศัพท์เป็น ชรา + ภาพ

ทองย้อย แสงสินชัย ชราภาพ ภาพที่ไม่มีใครชอบ อ่านว่า ชะ-รา-พาบ แยกศัพท์เป็น ชรา + ภาพ (๑) “ชรา” บาลีอ่านว่า ชะ-รา รากศัพท์มาจาก ชรฺ (ธาตุ = เสื่อมวัย, แก่) + อ ปัจจัย + อา ปัจจัยเครื่องหมายอิตถีลิงค์ : ชรฺ + อ = ชร + อา = ชรา แปลตามศัพ ...
เหลือเชื่อจริงๆ โดย นาวาเอกทองย้อย แสงสินชัย

เหลือเชื่อจริงๆ โดย นาวาเอกทองย้อย แสงสินชัย

บทความ, สังคม
0
116
ทองย้อย แสงสินชัย  เหลือเชื่อจริงๆ --------------- ผมมีลูก ๓ คน เรียนจบและทำงานเป็นหลักฐานหมดแล้ว คนเล็กเป็นทหารเรือ แต่งงานแล้ว มีลูกสาว ๑ คน อายุยังไม่ถึง ๒ ขวบ ส่วนลูกคนโตและคนกลางยังสมัครใจเป็นโสด ลูกทุกคนปักหลักพักอาศัยอยู่เมืองกรุง ผมกับอ ...
ดร.เอ็มเบดการ์ นำชาววรรณะศูทร ปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะ 5 เเสนคน

ดร.เอ็มเบดการ์ นำชาววรรณะศูทร ปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะ 5 เเสนคน

บทความ, ปกิณกะ
0
206
ดร.เอ็มเบดการ์ นำชาววรรณะศูทร ปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะ 5 เเสนคน การปฏิญาณตนเป็นชาวพุทธ ๕ แสนคน เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๙๙ ผู้ปฏิญาณตน ได้กล่าวคำปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะ และคำปฏิญญา ๒๒ ข้อ ของท่านอัมเบดการ์ ดังนี้ ๑. ข้าพเจ้าจะไม่บูชาพระพรหม พระศิวะ พระวิษณุต่อไป ๒. ข้าพเจ้าจะไม่ ...
ทยฺยภาสา แปลว่า ภาษาไทย

ทยฺยภาสา แปลว่า ภาษาไทย

ทองย้อย แสงสินชัย ทยฺยภาสา แปลว่า ภาษาไทย เวลาแต่งภาษาบาลีที่มีชื่อคนหรือชื่อสถานที่เป็นภาษาไทย ท่านว่าให้คงชื่อนั้นไว้ ไม่ต้องแปลเป็นบาลี เช่น “อุบาสกชื่อทองย้อย” ก็ให้แต่งเป็นบาลีว่า “ทองย้อย” อิติ ทยยภาสาย ลทฺธนาโม อุปาสโก  แปลว่า “อุบาสกผู้ม ...
วชิรูปมจิตฺโต สิยา อ่านว่า วะ-ชิ-รู-ปะ-มะ-จิด-โต สิ-ยา มีคำนามอยู่ 3 คำ คือ วชิร + อุปมา + จิตฺโต

วชิรูปมจิตฺโต สิยา อ่านว่า วะ-ชิ-รู-ปะ-มะ-จิด-โต สิ-ยา มีคำนามอยู่ 3 คำ คือ วชิร + อุปมา + จิตฺโต

ทองย้อย แสงสินชัย  วชิรูปมจิตฺโต สิยา อ่านว่า วะ-ชิ-รู-ปะ-มะ-จิด-โต สิ-ยา มีคำนามอยู่ 3 คำ คือ วชิร + อุปมา + จิตฺโต (๑) “วชิร” บาลีอ่านว่า วะ-ชิ-ระ รากศัพท์มาจาก วช (ธาตุ = ไป, เป็นไป) + อิร ปัจจัย : วชฺ + อิร = วชิร แปลตามศัพท์ว่า (1) “สิ ...
จริยวัตร หรือ จริยาวัตร คำไหนถูก

จริยวัตร หรือ จริยาวัตร คำไหนถูก

ทองย้อย แสงสินชัย จริยวัตร หรือ จริยาวัตร คำไหนถูก “จริยวัตร” อ่านว่า จะ-ริ-ยะ-วัด “จริยาวัตร” อ่านว่า จะ-ริ-ยา-วัด แยกศัพท์เป็น จริย + วัตร, จริยา + วัตร (๑) “จริย” บาลีอ่านว่า จะ-ริ-ยะ มาจากรากศัพท์ว่า จรฺ (ธาตุ = ประพฤติ, ดำเนินไป) + อิ ...
ความรู้เรื่องการขบฉัน (๐๖) อารามิกชน : คนทำการวัด

ความรู้เรื่องการขบฉัน (๐๖) อารามิกชน : คนทำการวัด

บทความ
0
102
ทองย้อย แสงสินชัย  ความรู้เรื่องการขบฉัน (๐๖) -------------------------- อารามิกชน : คนทำการวัด ............ พระวินัยปิฎก มหาวิภังฺค์ ภาค ๒ พระไตรปิฎกเล่ม ๒ ข้อ ๑๓๘ มีเรื่องเล่าไว้ดังนี้ ................ พระสาวกรูปหนึ่ง ชื่อพระปิลินทวัจฉะ เป็นชา ...
“คนเราเกิดมาเพื่อชดใช้กรรม” คืออะไรกันแน่ ?

“คนเราเกิดมาเพื่อชดใช้กรรม” คืออะไรกันแน่ ?

VeeZa, บทความ, สังคม
0
144
"พุทธธรรม" มีบางคน รังเกียจ หรือคัดค้านคำว่า "คนเราเกิดมาเพื่อชดใช้กรรม" ควรทำความเข้าใจตามข้อความนี้...ดังนี้ เวลาเราได้เห็น ...รูปภาพ, ข้อความ, ข่าว...ได้ยิน เสียงพูด...เสียงด่า ...เสียงร้องเพลง....เป็นต้น แล้วเกิดความชอบ หรือไม่ชอบ หรือโกรธต่อภาพ หรือข้อความที่ได้เห็น หรือเสียงที่ ...
เวทมนตร์ จะขลังไปทำไม อ่านว่า เวด-มน แยกศัพท์เป็น เวท + มนตร์

เวทมนตร์ จะขลังไปทำไม อ่านว่า เวด-มน แยกศัพท์เป็น เวท + มนตร์

ทองย้อย แสงสินชัย เวทมนตร์ จะขลังไปทำไม อ่านว่า เวด-มน แยกศัพท์เป็น เวท + มนตร์ (๑) “เวท” บาลีอ่านว่า เว-ทะ รากศัพท์มาจาก วิทฺ (ธาตุ = รู้) + ณ ปัจจัย, ลบ ณ, แปลง อิ ที่ วิ-(ทฺ) เป็น เอ (วิทฺ > เวท) : วิทฺ + ณ = วิทณ > วิท > เวท ...
ศรัทธาไทย อย่าทำตก อ่านอ่าน สัด-ทา-ไท แยกศัพท์เป็น ศรัทธา + ไทย

ศรัทธาไทย อย่าทำตก อ่านอ่าน สัด-ทา-ไท แยกศัพท์เป็น ศรัทธา + ไทย

ทองย้อย แสงสินชัย  ศรัทธาไทย อย่าทำตก อ่านอ่าน สัด-ทา-ไท แยกศัพท์เป็น ศรัทธา + ไทย (๑) “ศรัทธา” บาลีเป็น “สทฺธา” (สัด-ทา) รากศัพท์มาจาก - (1) สํ (คำอุปสรรค = พร้อมกัน, ร่วมกัน) + ธา (ธาตุ = เชื่อถือ, นับถือ) + อ ปัจจัย, แปลงนิคหิตที่ สํ ...
ความรู้เรื่องการขบฉัน (๐๕) กำเนิดกัปปิยภูมิ : ครัวสงฆ์

ความรู้เรื่องการขบฉัน (๐๕) กำเนิดกัปปิยภูมิ : ครัวสงฆ์

บทความ
0
141
ทองย้อย แสงสินชัย  ความรู้เรื่องการขบฉัน (๐๕) -------------------------- กำเนิดกัปปิยภูมิ : ครัวสงฆ์ ............ ชีวิตของพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนานั้นพระพุทธองค์ไม่ทรงอนุญาตให้ภิกษุสะสมอาหารที่ได้ในวันนี้เพื่อเอาไว้ฉันในวันอื่น ท่านกำหนดให้บิณฑบาตเ ...
  บาปที่เกิดจากวิธีทำบุญ โดย นาวาเอกทองย้อย แสงสินชัย

  บาปที่เกิดจากวิธีทำบุญ โดย นาวาเอกทองย้อย แสงสินชัย

บทความ
0
102
ทองย้อย แสงสินชัย   บาปที่เกิดจากวิธีทำบุญ ------------------------ ผมกำลังเขียนเรื่องในชุด “ความรู้เรื่องการขบฉัน” แต่วันนี้เกิดอาการคันมือ เนื่องจากได้ยินเสียงตามสายของเทศบาลเมืองราชบุรีพูดถึงเรื่องคำแนะนำในการถวายสังฆทาน มีพูดถึง “ชุดสังฆทาน ...

HOME

Powered By : VeeZa