เสรีชน : เสรีธรรม

www.dhamma.serichon.us

Daily Archive for: 07 กรกฎาคม 2017

วิถีชีวิต  ควรจะมีแบบที่ศรีวิไล ไม่ใช่ของใครของมัน  อ่านว่า วิ-ถี-ชี-วิด

วิถีชีวิต ควรจะมีแบบที่ศรีวิไล ไม่ใช่ของใครของมัน อ่านว่า วิ-ถี-ชี-วิด

ทองย้อย แสงสินชัย  วิถีชีวิต ควรจะมีแบบที่ศรีวิไล ไม่ใช่ของใครของมัน อ่านว่า วิ-ถี-ชี-วิด แยกศัพท์เป็น วิถี + ชีวิต (๑) “วิถี” บาลีเป็น “วีถิ” (โปรดสังเกต ไทยกับบาลีสลับสระกัน ไทย-วิถี บาลี-วีถิ) รากศัพท์มาจาก วี (ธาตุ = ไป, เป็นไป) + ถิ ปั ...
อัพโพหาริก  อารามิกโวหาร  อ่านว่า อับ-โพ-หา-ริก

อัพโพหาริก อารามิกโวหาร อ่านว่า อับ-โพ-หา-ริก

ทองย้อย แสงสินชัย อัพโพหาริก อารามิกโวหาร อ่านว่า อับ-โพ-หา-ริก “อัพโพหาริก” บาลีเป็น “อพฺโพหาริก” อ่านว่า อับ-โพ-หา-ริ-กะ รากศัพท์มาจาก อ + โวหาร + อิก ปัจจัย (๑) “อ” (อะ) คำเดิมคือ “น” (นะ) เป็นศัพท์จำพวกนิบาต แปลว่า ไม่, ไม่ใช่ (no, not) ...
กรอบของพระสงฆ์ไทย เวลาเรามองพระสงฆ์ เราคิดอะไร?

กรอบของพระสงฆ์ไทย เวลาเรามองพระสงฆ์ เราคิดอะไร?

บทความ
0
172
ทองย้อย แสงสินชัย กรอบของพระสงฆ์ไทย ------------------------ เวลาเรามองพระสงฆ์ เราคิดอะไร? ผมเป็นคนโชคดีที่ได้เห็นสังคมสองสมัย คือสมัยเก่าที่ผู้คนเคารพพระสงฆ์อย่างยิ่ง และสมัยปัจจุบันที่ผู้คนมองพระสงฆ์แทบไม่ต่างจากคนธรรมดา ผมเคยอยู่ในสมัยที่ ...

HOME

Powered By : VeeZa