เสรีชน : เสรีธรรม

www.dhamma.serichon.us

Daily Archive for: 08 กรกฎาคม 2017

ผ้าอาบน้ำฝน  บาลีว่าอย่างไร

ผ้าอาบน้ำฝน บาลีว่าอย่างไร

ทองย้อย แสงสินชัย ผ้าอาบน้ำฝน บาลีว่าอย่างไร “ผ้าอาบน้ำฝน” คำบาลีใช้ว่า “วสฺสิกสาฏิก” (วัด-สิ-กะ-สา-ติ-กะ) ทั้งนี้ตามพระพุทธพจน์ในพระไตรปิฎกเล่ม 5 ข้อ 155 (คัมภีร์มหาวรรค ภาค 2 วินัยปิฎก หมวดจีวรขันธกะ) ว่า อนุชานามิ ภิกฺขเว วสฺสิกสาฏิกํ ...  ดู ...

HOME

Powered By : VeeZa