เสรีชน : เสรีธรรม

www.dhamma.serichon.us

Daily Archive for: 09 กรกฎาคม 2017

มัชฌิมาปฏิปทา  รู้จักกันดี แต่มักเข้าใจผิด  อ่านว่า มัด-ชิ-มา ปะ-ติ-ปะ-ทา

มัชฌิมาปฏิปทา รู้จักกันดี แต่มักเข้าใจผิด อ่านว่า มัด-ชิ-มา ปะ-ติ-ปะ-ทา

ทองย้อย แสงสินชัย มัชฌิมาปฏิปทา รู้จักกันดี แต่มักเข้าใจผิด อ่านว่า มัด-ชิ-มา ปะ-ติ-ปะ-ทา ภาษาไทยเขียนเป็นคำเดียวกัน แต่ภาษาบาลีเป็น “มัชฌิมา” คำหนึ่ง “ปฏิปทา” คำหนึ่ง นิยมพูดควบกันเป็น “มัชฌิมา ปฏิปทา” (๑) “มัชฌิมา” บาลีเขียน “มชฺฌิมา” ( ...

HOME

Powered By : VeeZa