เสรีชน : เสรีธรรม

www.dhamma.serichon.us

Daily Archive for: 10 กรกฎาคม 2017

“เหตุที่พุทธศาสนาสูญสิ้นที่อินเดีย”

“เหตุที่พุทธศาสนาสูญสิ้นที่อินเดีย”

บทความ, สังคม
0
161
อินเดียเจอมาแล้ว...ไทยอย่าเป็นรายต่อไป!! ป.อ. ปยุตโต ชี้ชัด "ใครทำให้พุทธอินเดียถึงกาลอวสาน?" ... พุทธไทยรู้แล้วอย่าให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอย!! “เหตุที่พุทธศาสนาสูญสิ้นที่อินเดีย” มูลเหตุแห่งการเสื่อมสูญของพระพุทธศาสนาในประเทศอินเดียนั้นมีหลากหลายความเห็นจากปราชญ์และนักวิชาการ ซึ่งล้วนแต่ ...
*กระแสอเทวนิยม* ในหมู่คนนับถือศาสนาอิสลาม

*กระแสอเทวนิยม* ในหมู่คนนับถือศาสนาอิสลาม

บทความ
0
360
ปฐมพงษ์ โพธิ์ประสิทธินันท์ *กระแสอเทวนิยม* ในหมู่คนนับถือศาสนาอิสลาม: ผมเคยเขียนให้อ่านผ่านๆ บ้างแล้วว่าศัตรูของศาสนาประเภทเทวนิยมคือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ซึ่งมีอิทธิพลมาก ความคิดเชิงวิทยาศาสตร์ได้เข้ามามีบทบาทในใจคน ทำให้ผู้คนตั้งคำถามศาสนาในแง ...
เข้าพรรษา  ฤดูกาลติดเบรกให้หัวใจ โดย นาวาเอกทองย้อย แสงสินชัย

เข้าพรรษา ฤดูกาลติดเบรกให้หัวใจ โดย นาวาเอกทองย้อย แสงสินชัย

ทองย้อย แสงสินชัย เข้าพรรษา ฤดูกาลติดเบรกให้หัวใจ คำว่า “เข้าพรรษา” มีคำบาลีใช้หลายคำ ในที่นี้ขอเสนอ 4 คำ คือ วสสวาส, วสฺสาวาส, วสฺสูปคมน และ วสฺสูปนายิกา (๑) “วสสวาส” (วัด-สะ-วา-สะ) แยกศัพท์เป็น วสส + วาส (ก) “วสฺส” รากศัพท์มาจาก วสฺสฺ (ธาตุ ...

HOME

Powered By : VeeZa