เสรีชน : เสรีธรรม

www.dhamma.serichon.us

Daily Archive for: 14 กรกฎาคม 2017

พระยาธรรมมิคฆะราช ตัวอย่างคำเคลื่อนคลาดในการสื่อสาร

พระยาธรรมมิคฆะราช ตัวอย่างคำเคลื่อนคลาดในการสื่อสาร

ทองย้อย แสงสินชัย พระยาธรรมมิคฆะราช ตัวอย่างคำเคลื่อนคลาดในการสื่อสาร เบื้องต้น พึงทราบว่าคำที่สะกดเป็น “ธรรมมิคฆะราช” เช่นนี้ ไม่มี มีแต่ “ธรรมิกราช” อ่านว่า ทำ-มิ-กะ-ราด ประกอบด้วย ธรรมิก + ราช (๑) “ธรรมิก” บาลีเป็น “ธมฺมิก” (ทำ-มิ-กะ) ประกอบด้วย ธมฺม + อิก ปัจจัย (ก) “ธม ...
นิสัยมุตตกะ นานไปจะไม่มีใครรู้จัก อ่านว่า นิ-ไส-มุด-ตะ-กะ ประกอบด้วยคำว่า นิสัย + มุตตกะ

นิสัยมุตตกะ นานไปจะไม่มีใครรู้จัก อ่านว่า นิ-ไส-มุด-ตะ-กะ ประกอบด้วยคำว่า นิสัย + มุตตกะ

ทองย้อย แสงสินชัย นิสัยมุตตกะ นานไปจะไม่มีใครรู้จัก อ่านว่า นิ-ไส-มุด-ตะ-กะ ประกอบด้วยคำว่า นิสัย + มุตตกะ (๑) “นิสัย” บาลีเป็น “นิสฺสย” อ่านว่า นิด-สะ-ยะ รากศัพท์มาจาก นิ (คำอุปสรรค = เข้า,ลง) + สิ (ธาตุ = อยู่) + อ ปัจจัย, แปลง อิ (ที่ สิ) เป็น ย (สูตรเต็มว่า “พฤทธิ์ อิ เป็ ...

HOME

Powered By : VeeZa