เสรีชน : เสรีธรรม

www.dhamma.serichon.us

Daily Archive for: 15 กรกฎาคม 2017

บอกอนุศาสน์  ชาววัดที่ชาวบ้านควรรู้จัก  อ่านว่า บอก-อะ-นุ-สาด  ประกอบด้วย บอก + อนุ + ศาสน์

บอกอนุศาสน์ ชาววัดที่ชาวบ้านควรรู้จัก อ่านว่า บอก-อะ-นุ-สาด ประกอบด้วย บอก + อนุ + ศาสน์

ทองย้อย แสงสินชัย บอกอนุศาสน์ ชาววัดที่ชาวบ้านควรรู้จัก อ่านว่า บอก-อะ-นุ-สาด ประกอบด้วย บอก + อนุ + ศาสน์ (๑) “บอก” เป็นคำไทย เพื่อเตือนความเข้าใจ ขอยกคำนิยามตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 มาบอกไว้ดังนี้ - “บอก : (คำกริยา) ...

HOME

Powered By : VeeZa