เสรีชน : เสรีธรรม

www.dhamma.serichon.us

Monthly Archive for: สิงหาคม, 2017

มัตตัญญู – มัตตัญญุตา หาคำ ไม่ยากเหมือนหาคน อ่านว่า มัด-ตัน-ยู มัด-ตัน-ยุ-ตา

มัตตัญญู – มัตตัญญุตา หาคำ ไม่ยากเหมือนหาคน อ่านว่า มัด-ตัน-ยู มัด-ตัน-ยุ-ตา

ทองย้อย แสงสินชัย มัตตัญญู - มัตตัญญุตา หาคำ ไม่ยากเหมือนหาคน อ่านว่า มัด-ตัน-ยู มัด-ตัน-ยุ-ตา (๑) “มัตตัญญู” บาลีเขียน “มตฺตญฺญู” (มัด-ตัน-ยู) รากศัพท์มาจาก มตฺต + ญู (ก) “มตฺต” (มัด-ตะ, เป็น “มตฺตา” ก็มี) รากศัพท์มาจาก มา (ธาตุ = กะ, ...
กลฺยาณการี กลฺยาณํ ปาปการี จ ปาปกํ ถ้าเป็นชาวพุทธ ต้องช่วยกันพูดให้ติดปาก

กลฺยาณการี กลฺยาณํ ปาปการี จ ปาปกํ ถ้าเป็นชาวพุทธ ต้องช่วยกันพูดให้ติดปาก

ทองย้อย แสงสินชัย กลฺยาณการี กลฺยาณํ ปาปการี จ ปาปกํ ถ้าเป็นชาวพุทธ ต้องช่วยกันพูดให้ติดปาก อ่านว่า - กัน-ลฺยา-นะ-กา-รี กัน-ลฺยา-นัง ปา-ปะ-กา-รี จะ ปา-ปะ-กัง มีคำที่ควรรู้ 3 คำ คือ กลฺยาณ ปาป การี (๑) “กลฺยาณ” บาลีเป็นอ่านว่า กัน-ลฺยา-นะ ...
มโนทัศน์ อย่าตัดเหลือแค่ มโน.. อ่านว่า มะ-โน-ทัด แยกศัพท์เป็น มโน + ทัศน์

มโนทัศน์ อย่าตัดเหลือแค่ มโน.. อ่านว่า มะ-โน-ทัด แยกศัพท์เป็น มโน + ทัศน์

ทองย้อย แสงสินชัย มโนทัศน์ อย่าตัดเหลือแค่ มโน.. อ่านว่า มะ-โน-ทัด แยกศัพท์เป็น มโน + ทัศน์ (๑) “มโน” รูปคำเดิมในบาลีเป็น “มน” (มะ-นะ) รากศัพท์มาจาก - (1) มน (ธาตุ = รู้) + อ ปัจจัย : มน + อ = มน แปลตามศัพท์ว่า “ตัวรู้” (2) มา (ธาตุ ...
ปรองดองกับความผิด คือความวิปริตของสังคม

ปรองดองกับความผิด คือความวิปริตของสังคม

บทความ, สังคม
0
92
ทองย้อย แสงสินชัย  ปรองดองกับความผิด ----------------------- คือความวิปริตของสังคม อีกเดือนกว่าๆ ก็จะออกพรรษา ถึงตอนนั้นเราก็จะได้ยินได้เห็นคนพูดกันเอะอะถึงเรื่องบุญกฐินว่า ทอดกฐินแบบนั้นผิด แบบนี้ถูก ตอนนี้ยังไม่มีใครพูด เพราะยังไม่ถึงฤดูกาล ...
คำบาลีที่เว้นวรรคผิด – ชินะ ปัญชะระ ปะริต ตังมัง รักขะตุ สัพพทา

คำบาลีที่เว้นวรรคผิด – ชินะ ปัญชะระ ปะริต ตังมัง รักขะตุ สัพพทา

ทองย้อย แสงสินชัย คำบาลีที่เว้นวรรคผิด ผู้เขียนบาลีวันละคำได้เห็นเอกสารฉบับหนึ่งเขียนคำบาลีเว้นวรรคผิด 2 แห่ง (ดูภาพประกอบ) คือ - ๑ ชินะ ปัญชะระ ปะริต ตังมัง รักขะตุ สัพพทา ๒ พระครูวิจิตร ธรรมโชติ อธิบาย : ข้อ ๑ ชินะ ปัญชะระ ปะริต ตังมั ...
หู ควรมีไว้แก้ปัญหา – บาลีว่าอย่างไร

หู ควรมีไว้แก้ปัญหา – บาลีว่าอย่างไร

ทองย้อย แสงสินชัย หู ควรมีไว้แก้ปัญหา - บาลีว่าอย่างไร คำว่า “หู” ที่หมายถึงอวัยวะในร่างกาย มีคำบาลีที่ใช้หลายคำ แต่ที่ใช้เป็นสามัญมี 2 คำ คือ “โสต” และ “กณฺณ” (๑) “โสต” บาลีอ่านว่า โส-ตะ รากศัพท์มาจาก สุ (ธาตุ = ฟัง, ได้ยิน) + ต ปัจจัย, แ ...
ศาลาอเนกประสงค์ สมควรแก่เวลาที่จะเลิกเขียนผิด อ่านว่า สา-ลา-อะ-เหฺนก-ปฺระ-สง แยกคำเป็น ศาลา + อเนก + ประสงค์

ศาลาอเนกประสงค์ สมควรแก่เวลาที่จะเลิกเขียนผิด อ่านว่า สา-ลา-อะ-เหฺนก-ปฺระ-สง แยกคำเป็น ศาลา + อเนก + ประสงค์

ทองย้อย แสงสินชัย  ศาลาอเนกประสงค์ สมควรแก่เวลาที่จะเลิกเขียนผิด อ่านว่า สา-ลา-อะ-เหฺนก-ปฺระ-สง แยกคำเป็น ศาลา + อเนก + ประสงค์ (๑) “ศาลา” เป็นรูปคำสันสกฤต ตรงกับบาลีว่า “สาลา” รากศัพท์มาจาก สลฺ (ธาตุ = ไป) + ณ ปัจจัย, ลบ ณ, “ทีฆะต้นธาตุ” ค ...
เทศนาบัติ อ่านว่า เท-สะ-นา-บัด ประกอบด้วย เทศนา + อาบัติ

เทศนาบัติ อ่านว่า เท-สะ-นา-บัด ประกอบด้วย เทศนา + อาบัติ

ทองย้อย แสงสินชัย  เทศนาบัติ อ่านว่า เท-สะ-นา-บัด ประกอบด้วย เทศนา + อาบัติ (๑) “เทศนา” บาลีเป็น “เทสนา” (เท-สะ-นา) รากศัพท์มาจาก ทิสฺ (ธาตุ = แสดง, ชี้แจง) + ยุ ปัจจัย, แปลง ยุ เป็น อน (อะ-นะ), แผลง อิ ที่ ทิ-(สฺ) เป็น เอ (ทิสฺ > เทส) + อา ...
วัณโรค อ่านว่า วัน-นะ-โรก แยกศัพท์เป็น วัณ + โรค

วัณโรค อ่านว่า วัน-นะ-โรก แยกศัพท์เป็น วัณ + โรค

ทองย้อย แสงสินชัย วัณโรค อ่านว่า วัน-นะ-โรก แยกศัพท์เป็น วัณ + โรค (๑) “วัณ” บาลีเป็น “วณ” (วะ-นะ) รากศัพท์มาจาก วณฺ (ธาตุ = ทำลายอวัยวะ) + อ ปัจจัย : วณฺ + อ = วณ แปลตามศัพท์ว่า “ผู้ทำลายร่างกาย” “วณ” (ปุงลิงค์ และนปุงสกลิงค์) หนังส ...
ทำวิถีชีวิตสมณะให้วิปลาส  คือทำความวินาศให้พระศาสนา

ทำวิถีชีวิตสมณะให้วิปลาส  คือทำความวินาศให้พระศาสนา

บทความ, สังคม
0
132
ทองย้อย แสงสินชัย ทำวิถีชีวิตสมณะให้วิปลาส  คือทำความวินาศให้พระศาสนา --------------------------- สดับตรับฟังกระแสสังคมในห้วงเวลาที่ผ่านมา เห็นได้ว่าชาวเราทั้งหลายมีความห่วงใยความเป็นไปของพระศาสนากันโดยทั่วหน้า อันที่จริงความห่วงใยพระศาสนานั้นมีมา ...
พระไตรปิฎกฉบับประชาชน – อะไรเป็นแก่นสารในพระพุทธศาสนา

พระไตรปิฎกฉบับประชาชน – อะไรเป็นแก่นสารในพระพุทธศาสนา

พุทธธรรม
0
78
ข้อความน่ารู้จากพระไตรปิฎก จากพระไตรปิฎกฉบับประชาชน ๑. อะไรเป็นแก่นสารในพระพุทธศาสนา               สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับ ณ เชตวนาราม ใกล้กรุงสาวัตถี มีพราหมณ์ผู้หนึ่งชื่อ ปิงคลโกจฉะ เข้าไปเฝ้า เมื่อได้กล่าวทักทายปราศรัยพอสมควรแล้ว พราหมณ์นั้น จึงกราบทูลว่า "พระโคดมผู้เจริญ ...

HOME

Powered By : VeeZa