เสรีชน : เสรีธรรม

www.dhamma.serichon.us

Monthly Archive for: สิงหาคม, 2017

ศาลาอเนกประสงค์  สมควรแก่เวลาที่จะเลิกเขียนผิด  อ่านว่า สา-ลา-อะ-เหฺนก-ปฺระ-สง  แยกคำเป็น ศาลา + อเนก + ประสงค์

HOME

Powered By : VeeZa