เสรีชน : เสรีธรรม

www.dhamma.serichon.us

Daily Archive for: 01 สิงหาคม 2017

ทัศนแพทย์  แพทย์แผนอนาคต  อ่านว่า ทัด-สะ-นะ-แพด  แยกศัพท์เป็น ทัศน + แพทย์

ทัศนแพทย์ แพทย์แผนอนาคต อ่านว่า ทัด-สะ-นะ-แพด แยกศัพท์เป็น ทัศน + แพทย์

ทองย้อย แสงสินชัย  ทัศนแพทย์ แพทย์แผนอนาคต อ่านว่า ทัด-สะ-นะ-แพด แยกศัพท์เป็น ทัศน + แพทย์ (๑) “ทัศน” บาลีเป็น “ทสฺสน” (ทัด-สะ-นะ) รากศัพท์มาจาก ทิสฺ (ธาตุ = เห็น) + ยุ ปัจจัย, แปลง ทิสฺ เป็น ทสฺส, แปลง ยุ เป็น อน (อะ-นะ) : ทิสฺ > ...

HOME

Powered By : VeeZa