เสรีชน : เสรีธรรม

www.dhamma.serichon.us

Daily Archive for: 04 สิงหาคม 2017

อภิวาทนสีลี  “ผู้พนมมือให้แก่ชนทุกชั้น”  อ่านว่า อะ-พิ-วา-ทะ-นะ-สี-ลี  แยกคำเป็น อภิวาทน + สีลี

อภิวาทนสีลี “ผู้พนมมือให้แก่ชนทุกชั้น” อ่านว่า อะ-พิ-วา-ทะ-นะ-สี-ลี แยกคำเป็น อภิวาทน + สีลี

ทองย้อย แสงสินชัย #บาลีวันละคำ (1,882) อภิวาทนสีลี “ผู้พนมมือให้แก่ชนทุกชั้น” อ่านว่า อะ-พิ-วา-ทะ-นะ-สี-ลี แยกคำเป็น อภิวาทน + สีลี (๑) “อภิวาทน” อ่านว่า อะ-พิ-วา-ทะ-นะ รากศัพท์มาจาก อภิ (คำอุปสรรค = ยิ่ง, เหนือ) + วนฺทฺ (ธาตุ = ไห ...
ผู้ดีแปดสาแหรก  นับอย่างไร

ผู้ดีแปดสาแหรก นับอย่างไร

ทองย้อย แสงสินชัย  ผู้ดีแปดสาแหรก นับอย่างไร พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 บอกไว้ว่า - (1) ผู้ดี : (คำนาม) คนที่เกิดในตระกูลดี, คนที่มีมารยาทดีงาม. (2) แปดสาแหรก : (คำนาม) คำเรียกต้นวงศ์สกุล คือ บิดามารดาของปู่และย่า ๔ ของตาและยาย ๔ รวม ...

HOME

Powered By : VeeZa