เสรีชน : เสรีธรรม

www.dhamma.serichon.us

Daily Archive for: 05 สิงหาคม 2017

บทเรียนจากอดีตสู่ปัจจุบัน โดย พระมหาไพรวัลย์ วรรณบุตร

บทเรียนจากอดีตสู่ปัจจุบัน โดย พระมหาไพรวัลย์ วรรณบุตร

บทความ
0
147
ไพรวัลย์ วรรณบุตร บทเรียนจากอดีตสู่ปัจจุบัน อาตมาได้พูดย้ำหลายหลายครั้งแล้วว่า หากเราจะเรียนรู้ข้อผิดพลาดหรือบทเรียนอันควรแก่การต้องระลึกถึง เพื่อไม่ให้เราเดินวนกลับไปซ้ำจุดนั้นอีก เราต้องเรียนรู้เอาจากอดีต เรียนรู้จากประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาแล้ว อย่างกรณีที่ ...

HOME

Powered By : VeeZa