เสรีชน : เสรีธรรม

www.dhamma.serichon.us

Daily Archive for: 08 สิงหาคม 2017

โรงแรม  ไม่ใช่บ้านถาวร  บาลีว่าอย่างไร

โรงแรม ไม่ใช่บ้านถาวร บาลีว่าอย่างไร

ทองย้อย แสงสินชัย โรงแรม ไม่ใช่บ้านถาวร บาลีว่าอย่างไร คำบาลีที่ตรงกับคำว่า “โรงแรม” (a hostel, a hotel, an inn, a resthouse) ที่พบบ่อยในคัมภีร์คือคำว่า “อาวสถ” (อา-วะ-สะ-ถะ) “อาวสถ” รากศัพท์มาจาก อา (คำอุปสรรค = ทั่วไป, ยิ่ง, แต่ในที่นี้ใ ...
สมพงศ์  คุ้นหน้าจนแปลไม่เป็น  อ่านว่า สม-พง  แยกศัพท์เป็น สม + พงศ์

สมพงศ์ คุ้นหน้าจนแปลไม่เป็น อ่านว่า สม-พง แยกศัพท์เป็น สม + พงศ์

ทองย้อย แสงสินชัย สมพงศ์ คุ้นหน้าจนแปลไม่เป็น อ่านว่า สม-พง แยกศัพท์เป็น สม + พงศ์ (๑) “สม” “สม” ในที่นี้มีที่มาได้ 3 นัย คือ - นัย 1 มาจากศัพท์ว่า “สม” (สะ-มะ) รากศัพท์มาจาก สมฺ (ธาตุ = ห้อย, ย้อย) + อ ปัจจัย : สมฺ + อ = สม แปลตามศัพ ...

HOME

Powered By : VeeZa