เสรีชน : เสรีธรรม

www.dhamma.serichon.us

Daily Archive for: 13 สิงหาคม 2017

แม่ บาลีว่าอย่างไร โดย นาวาเอกทองย้อย แสงสินชัย

แม่ บาลีว่าอย่างไร โดย นาวาเอกทองย้อย แสงสินชัย

บทความ, สังคม
0
132
ทองย้อย แสงสินชัย ..... แม่ บาลีว่าอย่างไร คำต่อไปนี้ ในภาษาบาลีหมายถึง “แม่” บางคำเราคุ้น แต่บางคำก็ไม่ได้นำมาใช้ในภาษาไทย (1) อมฺพา, อมฺมา (2) ชนนี, ชนิกา, ชเนตฺตี (3) โทหฬินี (4) มาตุ, มาตา, มารดา (5) สุหทา (6) โตเสนฺตี, โปเสนฺตี - “อมฺพา” แปลว่า “ผู้รักษาบุตรธิดา” ...
จุลศักราช  อ่านว่า จุน-ละ-สัก-กะ-หฺราด  แยกคำเป็น จุล + ศักราช

จุลศักราช อ่านว่า จุน-ละ-สัก-กะ-หฺราด แยกคำเป็น จุล + ศักราช

ทองย้อย แสงสินชัย จุลศักราช อ่านว่า จุน-ละ-สัก-กะ-หฺราด แยกคำเป็น จุล + ศักราช (๑) “จุล” บาลีเป็น “จุลฺล” อ่านว่า จุน-ละ (แผลงเป็น “จูฬ” ก็มี) รากศัพท์มาจาก จิ (ธาตุ = สะสม) + ล ปัจจัย, แปลง อิ ที่ จิ เป็น อุ, ซ้อน ล : จิ > จุ + ล = จุล ...
บิดามารดา  อ่านว่า บิ-ดา-มาน-ดา  ประกอบด้วยคำว่า บิดา + มารดา

บิดามารดา อ่านว่า บิ-ดา-มาน-ดา ประกอบด้วยคำว่า บิดา + มารดา

ทองย้อย แสงสินชัย บิดามารดา อ่านว่า บิ-ดา-มาน-ดา ประกอบด้วยคำว่า บิดา + มารดา (๑) “บิดา” บาลีเป็น “ปิตา” (ปิ-ตา) รูปคำเดิมเป็น “ปิตุ” (ปิ-ตุ) รากศัพท์มาจาก - (1) ปา (ธาตุ = รักษา, คุ้มครอง) + ริตุ ปัจจัย, ลบ ร ที่ ริตุ (ริตุ > อิตุ), ลบส ...

HOME

Powered By : VeeZa