SERICHON  SERIDHAMMA

www.dhamma.serichon.us

Monthly Archive for: กันยายน, 2017

อนาคาริก รูปแบบหนึ่งของผู้ทำงานเพื่อพระพุทธศาสนา ภาษาไทยอ่านว่า อะ-นา-คา-ริก

อนาคาริก รูปแบบหนึ่งของผู้ทำงานเพื่อพระพุทธศาสนา ภาษาไทยอ่านว่า อะ-นา-คา-ริก

ทองย้อย แสงสินชัย อนาคาริก รูปแบบหนึ่งของผู้ทำงานเพื่อพระพุทธศาสนา ภาษาไทยอ่านว่า อะ-นา-คา-ริก “อนาคาริก” บาลีอ่านว่า อะ-นา-คา-ริ-กะ รูปคำเดิมมาจาก อน + อคาร + ณิก ปัจจัย (๑) “อน” (อะ-นะ) แปลงมาจาก “น” (นะ) เป็นศัพท์จำพวกนิบาต แปลว่า ไม่, ไม่ใช่ ( ...
จงเรียกมันว่าความเสื่อม (2) ตอน-โยนหินถามทาง

จงเรียกมันว่าความเสื่อม (2) ตอน-โยนหินถามทาง

บทความ, สังคม
0
75
ทองย้อย แสงสินชัย  จงเรียกมันว่าความเสื่อม (2) ------------------------- ตอน-โยนหินถามทาง มีข่าวว่า ทางการออกคำสั่งให้ตำรวจออกตักเตือนพระที่รับเงิน พระรับเงินนั้นผิดพระวินัย มีสิกขาบทกำหนดไว้ชัดเจน ใครยังไม่รู้ก็ไปศึกษาดูกันเสีย-โดยเฉพาะพระภิกษุสาม ...
ขันตยาคโม อ่านแบบไทยว่า ขัน-ตะ-ยา-คะ-โม “ขันตยาคโม” บาลีเป็น “ขนฺตฺยาคโม” ประกอบด้วย ขนฺติ + อาคโม

ขันตยาคโม อ่านแบบไทยว่า ขัน-ตะ-ยา-คะ-โม “ขันตยาคโม” บาลีเป็น “ขนฺตฺยาคโม” ประกอบด้วย ขนฺติ + อาคโม

ทองย้อย แสงสินชัย ขันตยาคโม อ่านแบบไทยว่า ขัน-ตะ-ยา-คะ-โม “ขันตยาคโม” บาลีเป็น “ขนฺตฺยาคโม” ประกอบด้วย ขนฺติ + อาคโม (๑) “ขนฺติ” อ่านว่า ขัน-ติ รากศัพท์มาจาก ขมฺ (ธาตุ = อดทน) + ติ ปัจจัย, แปลง ติ เป็น นฺติ, ลบ มฺ ที่สุดธาตุ : ขมฺ > ข + ติ > นฺติ : ข + นฺติ = ขนฺติ ...
ธรรมิการักขา ทางรอดของพระพุทธศาสนาที่ไม่มีใครพูดถึง อ่านว่า ทำ-มิ-กา-รัก-ขา แยกศัพท์เป็น ธรรมิก + อารักขา

ธรรมิการักขา ทางรอดของพระพุทธศาสนาที่ไม่มีใครพูดถึง อ่านว่า ทำ-มิ-กา-รัก-ขา แยกศัพท์เป็น ธรรมิก + อารักขา

ทองย้อย แสงสินชัย ธรรมิการักขา ทางรอดของพระพุทธศาสนาที่ไม่มีใครพูดถึง อ่านว่า ทำ-มิ-กา-รัก-ขา แยกศัพท์เป็น ธรรมิก + อารักขา (๑) “ธรรมิก” บาลีเป็น “ธมฺมิก” (ทำ-มิ-กะ) ประกอบด้วย ธมฺม + อิก ปัจจัย (ก) “ธมฺม” (ทำ-มะ) รากศัพท์มาจาก ธรฺ (ธาตุ ...
เราจะรักษาพระพุทธศาสนาไว้ได้อย่างไร (2)

เราจะรักษาพระพุทธศาสนาไว้ได้อย่างไร (2)

บทความ
0
334
ทองย้อย แสงสินชัย  เราจะรักษาพระพุทธศาสนาไว้ได้อย่างไร (2) ------------------ กรณีพระมหาอภิชาติ ปุณฺณจนฺโท ถูกอำนาจรัฐบังคับให้ลาสิกขาเมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ ทำให้ผมเกิดความคิดว่า-ถึงเวลาเปลี่ยนยุทธศาสตร์พุทธได้แล้ว กรณีพระมหาอภิชาตินั้นไม่ ...
ชาญณรงค์ บุญหนุน: ข้อพิจารณาว่าด้วยการต่อต้านการรุกรานทางศาสนาของชาวพุทธ

ชาญณรงค์ บุญหนุน: ข้อพิจารณาว่าด้วยการต่อต้านการรุกรานทางศาสนาของชาวพุทธ

บทความ
0
63
Posted: 26 Sep 2017 05:48 AM PDT (อ้างอิงจากอีเมล์ข่าว เว็บไซต์ประชาไท) ชาญณรงค์ บุญหนุน เมื่อนักข่าวถามว่าการลุกขึ้นต่อต้านศาสนาหรือการรุกรานของศาสนาอื่น ๆ ด้วยการถืออาวุธขึ้นสู้นั้นมีในพุทธศาสนาหรือไม่ ? คำถามนี้ไม่ได้เป็นประเด็นหลักในการนำเสนอในสื่อที่สัมภาษณ์สักเท่าใดเพราะมีประ ...
เราจะรักษาพระพุทธศาสนาไว้ได้อย่างไร (1)

เราจะรักษาพระพุทธศาสนาไว้ได้อย่างไร (1)

บทความ, สังคม
0
142
ทองย้อย แสงสินชัย  เราจะรักษาพระพุทธศาสนาไว้ได้อย่างไร (1) ----------------------------------- กรณีพระมหาอภิชาติ ปุณฺณจนฺโท ถูกอำนาจรัฐบังคับให้ลาสิกขาเมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ ทำให้ผมเกิดความคิดว่า-ถึงเวลาเปลี่ยนยุทธศาสตร์พุทธได้แล้ว กรณีพระ ...
เจรจาพาที อ่านว่า เจน-ระ-จา-พา-ที แยกคำเป็น เจรจา + พาที

เจรจาพาที อ่านว่า เจน-ระ-จา-พา-ที แยกคำเป็น เจรจา + พาที

ทองย้อย แสงสินชัย เจรจาพาที อ่านว่า เจน-ระ-จา-พา-ที แยกคำเป็น เจรจา + พาที (๑) “เจรจา” พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 บอกไว้ว่า - “เจรจา : (คำกริยา) พูด, พูดจากัน, พูดจากันเป็นทางการ. (ส. จรฺจา).” พจนานุกรมฯ บอกว่า คำนี้สันสกฤตเป็น ...
วจีกรรม อ่านว่า วะ-จี-กำ แยกคำเป็น วจี + กรรม

วจีกรรม อ่านว่า วะ-จี-กำ แยกคำเป็น วจี + กรรม

ทองย้อย แสงสินชัย วจีกรรม อ่านว่า วะ-จี-กำ แยกคำเป็น วจี + กรรม (๑) “วจี” บาลีอ่านว่า วะ-จี รากศัพท์มาจาก วจฺ (ธาตุ = พูด) + อ ปัจจัย + อี ปัจจัยเครื่องหมายอิตถีลิงค์ : วจฺ + อ = วจ + อี = วจี แปลตามศัพท์ว่า “คำอันเขาพูด” หมายถึง คำพูด, ถ้อ ...
อ่านเอาเรื่อง โดย นาวาเอกทองย้อย แสงสินชัย

อ่านเอาเรื่อง โดย นาวาเอกทองย้อย แสงสินชัย

บทความ, สังคม
0
78
ทองย้อย แสงสินชัย  อ่านเอาเรื่อง ----------- สมัยเรียนชั้นประถม ผมจำได้ว่ามีภาษาไทยวิชาหนึ่งเรียกว่า วิชาอ่านเอาเรื่อง ครูจะกำหนดเรื่องในหนังสือแบบเรียนให้นักเรียนคนหนึ่งอ่านดังๆ ให้เพื่อนในห้องเรียนฟัง เมื่อจบข้อความประมาณว่าย่อหน้าหนึ่ง ก็ถาม ...
ทางหลุดพ้นของคนพุทธ โดย นาวาเอกทองย้อย แสงสินชัย

ทางหลุดพ้นของคนพุทธ โดย นาวาเอกทองย้อย แสงสินชัย

บทความ, สังคม
0
111
ทองย้อย แสงสินชัย  ทางหลุดพ้นของคนพุทธ -------------------------- ชาวไทยพุทธ (น่าสังเวชคำนี้นะครับ ทั้งๆ ที่เมื่อก่อนโน้นพอพูดว่า “ชาวไทย” เขาก็รู้กันทั่วโลกว่าเป็นชาวพุทธ) ในเมืองไทย ณ เวลานี้ มีทางเลือก ๓ ทางครับ ทางที่ ๑ เตรียมหนีไปต่างป ...
สันติปาลาราม วัดในประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาในเมืองไทย อ่านว่า สัน-ติ-ปา-ลา-ราม แยกศัพท์เป็น สันติ + ปาล + อาราม

สันติปาลาราม วัดในประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาในเมืองไทย อ่านว่า สัน-ติ-ปา-ลา-ราม แยกศัพท์เป็น สันติ + ปาล + อาราม

ทองย้อย แสงสินชัย  สันติปาลาราม วัดในประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาในเมืองไทย อ่านว่า สัน-ติ-ปา-ลา-ราม แยกศัพท์เป็น สันติ + ปาล + อาราม (๑) “สันติ” บาลีเขียน “สนฺติ” (สัน-ติ) รากศัพท์มาจาก สมฺ (ธาตุ = สงบ) + ติ ปัจจัย, แปลง มฺ ที่สุดธาตุเป็น นฺ (สมฺ ...

HOME

Powered By : VeeZa