เสรีชน : เสรีธรรม

www.dhamma.serichon.us

Daily Archive for: 03 กันยายน 2017

ธาตุขันธ์  ไม่รู้ว่าใครเป็นทาสใคร  อ่านกันว่า ทาด-ขัน  ประกอบด้วยคำว่า ธาตุ + ขันธ์

ธาตุขันธ์ ไม่รู้ว่าใครเป็นทาสใคร อ่านกันว่า ทาด-ขัน ประกอบด้วยคำว่า ธาตุ + ขันธ์

ทองย้อย แสงสินชัย ธาตุขันธ์ ไม่รู้ว่าใครเป็นทาสใคร อ่านกันว่า ทาด-ขัน ประกอบด้วยคำว่า ธาตุ + ขันธ์ (๑) “ธาตุ” บาลีอ่านว่า ทา-ตุ รากศัพท์มาจาก ธา (ธาตุ = ทรงไว้) + ตุ ปัจจัย อีกนัยหนึ่งว่ามาจาก ธรฺ (ธาตุ = ทรงไว้) + ตุ ปัจจัย, ลบ รฺ ที่สุดธา ...

HOME

Powered By : VeeZa