เสรีชน : เสรีธรรม

www.dhamma.serichon.us

Daily Archive for: 04 กันยายน 2017

ทิคัมพร  ผู้นุ่งลมห่มฟ้า  อ่านว่า ทิ-คำ-พอน  ถ้าแยกศัพท์ตามที่ตาเห็น ก็จะเป็น ทิค + อัมพร

ทิคัมพร ผู้นุ่งลมห่มฟ้า อ่านว่า ทิ-คำ-พอน ถ้าแยกศัพท์ตามที่ตาเห็น ก็จะเป็น ทิค + อัมพร

ปกิณกะ
0
327
ทองย้อย แสงสินชัย ทิคัมพร ผู้นุ่งลมห่มฟ้า อ่านว่า ทิ-คำ-พอน ถ้าแยกศัพท์ตามที่ตาเห็น ก็จะเป็น ทิค + อัมพร (๑) “ทิค” อ่านตามรูปศัพท์ว่า ทิ-คะ ท่านว่าคำนี้แปลงมาจาก “ทิสา” (ทิ-สา) “ทิสา” รากศัพท์มาจาก ทิสฺ (ธาตุ = เห็น) + อ ปัจจัย + อา ปัจจ ...
สมาทิยามิ  ไม่ใช่ สมาธิ-ยามิ  อ่านว่า สะ-มา-ทิ-ยา-มิ

สมาทิยามิ ไม่ใช่ สมาธิ-ยามิ อ่านว่า สะ-มา-ทิ-ยา-มิ

ทองย้อย แสงสินชัย สมาทิยามิ ไม่ใช่ สมาธิ-ยามิ อ่านว่า สะ-มา-ทิ-ยา-มิ “สมาทิยามิ” รากศัพท์มาจาก สํ (คำอุปสรรค = พร้อมกัน, ร่วมกัน, อย่างดี ) + อา (คำอุปสรรค = ทั่ว, ยิ่ง, กลับความ) + ทา (ธาตุ = ให้) + ย ปัจจัย + มิ วิภัตติอาขยาต, แปลง อา ที่สุ ...

HOME

Powered By : VeeZa