เสรีชน : เสรีธรรม

www.dhamma.serichon.us

Daily Archive for: 05 กันยายน 2017

ความเป็นมาของการสวดมนต์ โดย “คนข้างวัด”

ความเป็นมาของการสวดมนต์ โดย “คนข้างวัด”

บทความ, ปกิณกะ
0
189
ความเป็นมาของการสวดมนต์  การสวดมนต์เป็นบุญกิริยาที่ชาวพุทธทั่วไปนิยมทำกันเป็นกิจวัตรประจำวัน ยิ่งถ้าเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เช่นวันพระ หรือวันที่กำหนดนัดหมายมีการบำเพ็ญบุญกุศลอย่างใดอย่างหนึ่ง การสวดมนต์ก็ยิ่งมีความสำคัญมากขึ้น ทั้งที่ฟังพระสงฆ์ท่านสวด ทั้งที่พุทธศาสนิกชนสวดกันเอง ...
ไปยาล  อ่านว่า ไป-ยาน  โดย นาวาเอกทองย้อย แสงสินชัย

ไปยาล อ่านว่า ไป-ยาน โดย นาวาเอกทองย้อย แสงสินชัย

ทองย้อย แสงสินชัย ไปยาล อ่านว่า ไป-ยาน พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 บอกไว้ว่า ไปยาล เป็นคำนาม - (1) เครื่องหมายละคํา รูปดังนี้ ‘ฯ’ เรียกว่า ไปยาลน้อย สําหรับละคําที่ประกอบคําหน้า เช่น กรุงเทพฯ โปรดเกล้าฯ (2) รูปดังนี้ ‘ฯลฯ’ หรือ ‘ฯเป ...
เมตไตรย  อ่านว่า เมด-ไตฺร  “เมตไตรย” บาลีเป็น “เมตฺเตยฺย” อ่านว่า เมด-เต็ย-ยะ

เมตไตรย อ่านว่า เมด-ไตฺร “เมตไตรย” บาลีเป็น “เมตฺเตยฺย” อ่านว่า เมด-เต็ย-ยะ

ทองย้อย แสงสินชัย เมตไตรย อ่านว่า เมด-ไตฺร “เมตไตรย” บาลีเป็น “เมตฺเตยฺย” อ่านว่า เมด-เต็ย-ยะ ผู้รู้บอกว่า รากศัพท์มาจาก “มิตฺต” = ผู้รักใคร่กัน, เพื่อน, มิตร หรือ “เมตฺตา” = ความรัก, ความเป็นเพื่อน, ความเห็นอกเห็นใจกัน, ความเป็นมิตร, การเอาใจใส่ช่วยเหลือผู้อื่น สรุปคว ...

HOME

Powered By : VeeZa