เสรีชน : เสรีธรรม

www.dhamma.serichon.us

Daily Archive for: 06 กันยายน 2017

พยศ  มาจากไหน?  อ่านว่า พะ-ยด

พยศ มาจากไหน? อ่านว่า พะ-ยด

ทองย้อย แสงสินชัย พยศ มาจากไหน? อ่านว่า พะ-ยด พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 บอกไว้ว่า - “พยศ : (คำกริยา) แสดงอาการดื้อหรือถือตัวไม่ยอมทําตาม.” พจนานุกรมฯ ไม่ได้บอกว่า “พยศ” มาจากภาษาอะไร ในบาลี มีคำที่รูปและเสียงใกล้กับ “พยศ” ...
ผ้าป่า ได้หน้า อย่าลืมหลัง โดยนาวาเอก ทองย้อย แสงสินชัย

ผ้าป่า ได้หน้า อย่าลืมหลัง โดยนาวาเอก ทองย้อย แสงสินชัย

บทความ
0
88
ทองย้อย แสงสินชัย  ผ้าป่า --------------------- ได้หน้า อย่าลืมหลัง ปัจจัยเครื่องอาศัยของบรรพชิต มี ๔ อย่าง คือ จีวร (ผ้านุ่งห่ม) บิณฑบาต (อาหาร) เสนาสนะ (ที่อยู่อาศัย) คิลานเภสัช (ยาบำบัดโรค) สำหรับพระภิกษุในพระพุทธศาสนา ปัจจัยเหล่านี้ ส่วนใหญ่ ...

HOME

Powered By : VeeZa